Leddegigt, graviditet og børnenes helbred

​- et projekt af ph.d.-studerende Ane Lilleøre Rom​​

​​​

Projektets originale titel:

Leddegigt. Graviditetsudfald og langtidsopfølgning på børnenes helbred

I Danmark fødtes i årene 2005-2008 gennemsnitligt 155 børn om året af en mor med leddegigt. Tidligere undersøgelser har vist, at det at have en reumatisk lidelse, herunder leddegigt, kan øge risikoen for blandt andet for tidlig fødsel, lav fødselsvægt og svangerskabsforgiftning.

Nye undersøgelser

Kun få undersøgelser på området fokuserer specifikt på konsekvenserne af mors leddegigt under graviditeten. Tilsvarende findes kun begrænset information om, hvorvidt præ-klinisk leddegigt eller leddegigt hos far kan have betydning for graviditeten. Endelig, findes der endnu ikke studier af, hvorvidt leddegigt hos en forælder kan påvirke børnenes helbred på lang sigt.

Betyder leddegigt hos en forælder noget for graviditeten og børnenes helbred?

Formålet med forskningsprojektet er at undersøge, hvorvidt børn af forældre med leddegigt er i højere risiko for udvalgte graviditetskomplikationer samt at undersøge, om disse børn er mere sårbare overfor sygdom senere i livet.

Metode

Studierne i dette forskningsprojekt er baseret på data fra en række danske nationale registre, herunder Landspatientregisteret og Fødselsregisteret. I studierne indgår næsten 2 millioner børn, som er født i Danmark i perioden 1977 til og med 2008, heraf lidt over 13.000 børn født af en mor med diagnosticeret leddegigt eller præ-klinisk leddegigt.

Projektperiode

Januar 2011 til Juli 2015

Projektet er støttet af

National Institutes of Health (NIH)

Det Frie Forskningsråd Sundhed og Sygdom (FSS)

Augustinus Fonden
Redaktør