Kronisk syge unge, transition og behandling

- e​t projekt af ph.d.-studerende Signe Hanghøj​

​​​​

Projektets originale titel:

Transition - en metode til forbedring af adhærens hos kronisk syge unge

I Danmark lever ca. 100.000 unge med en kronisk sygdom, men det skønnes, at kun omkring halvdelen af dem passer deres medicinske behandling efter lægens anbefalinger, også selvom sygdommen kan være livstruende.

Transitionsforløb giver værdi

Undersøgelser har vist, at kronisk syge unge kan få stort udbytte af et transitionsforløb, som forbereder dem til at overgå fra børne- til voksenafdeling i hospitalsregi.

Transitionsforløbet øger de unges sygdomsforståelse, egenomsorg og viden om egen diagnose, og det ruster de unge til at overtage ansvaret for behandlingen. Selvom man ved, at transition er af særlig betydning for unge med kronisk sygdom, er transistionsforløb endnu ikke integreret på de danske hospitaler, og man har kun sparsom erfaring med at planlægge overgangen fra børne- til voksenafdeling.


Virker et transitionsambulatorium?

Formålet med forskningsprojektet er dels at måle på, om kronisk syge unge bliver bedre til at passe deres behandling efter forløb i et nyt transitionsambulatorium på Rigshospitalet, dels at undersøge betingelser og muligheder for at gennemføre et transistionsforløb på hospitalet. 

Metoder

Den ene del af projektet forløber som et randomiseret kontrolleret studie, som omfatter 162 unge. Den anden del af projektet er en kvalitativ undersøgelse, hvor der anvendes observationer og fokusgruppeinterviews.

Projektperiode

1. september 2013 til 31. august 2016.

Projektet er støttet af

Trygfonden, Helsefonden, Ronald McDonald Børnefond, Tømrermester Jørgen Holm og Hustru Elisa F. Hansens Mindelegat, Fonden af 17.12.1981, Ville Heises Legat, Dagmar Marshalss Fond, Peter Ryholts Legat samt Juliane Marie Centret/Rigshospitalet.Redaktør