Betydningen af komorbiditet hos danske gynækologiske kræftpatienter og udvikling af et nyt komorbiditetsindeks

​- et projekt af læge og ph.d.-studerende Mette Calundann Noer

English​ In English​​​​

Hvorfor tabes kræftpatienter med andre kroniske sygdomme i behandlingssystemet?

​​Hvert år rammes 1300 danske kvinder af kræft i enten æggestokke eller livmoder. Hovedparten af disse kvinder er over 65år gamle og lider af én eller flere aldersrelaterede kroniske sygdomme. Disse sygdomme kaldes komorbiditet. Vi ved, at kvinder med komorbiditet har en dårligere prognose for deres gynækologiske kræftsygdom end kvinder uden komorbiditet, men årsagerne til komorbiditets negative indflydelse på overlevelsen kendes ikke.  Dette projekt undersøger sammenhængen mellem komorbiditet og 1.) Ventetid på behandling, 2.) Valg af behandling og 3.) Komplikationer til behandling. Undersøgelserne foretages særskilt for æggestokkræft og livmoderkræft.

En del af projektet beskæftiger sig endvidere med at producere og validere et nyt redskab til klassifikation af komorbiditet i form af et såkaldt komorbiditetsindeks. Hermed dannes et billede af, hvilke kroniske sygdomme, der udgør en særlig risiko for gynækologiske kræftpatienter, der ofte gennemgår større kirurgiske indgreb. Det nye indeks skal fungere som et simpelt værktøj for lægen, så denne allerede ved første konsultation kan tegne en individuel risikoprofil for patienten.

En fremtid med et individualiseret behandlingstilbud

Der er behov for nytænkning af strategierne ved behandling af kræftpatienter med komorbiditet, hvis kræftoverlevelsen hos denne stadigt voksende gruppe patienter skal øges. Dette projekt vil bidrage med vigtig viden om, hvordan vi kan identificere risikopatienter og vurdere optimal behandling for den enkelte under hensyntagen til komorbiditet.

Metoder

Projektet baseres på data fra mere end 7000 patienter registreret i Dansk Gynækologisk Cancer Database (DGCD). Nødvendig supplerende information hentes fra Landspatientregisteret. Udviklingen af et nyt komorbiditetsindeks vil bestå af et udviklings – og valideringsstudie. Det nye indeks vil blive brugt i de efterfølgende analyser af komorbiditets indflydelse på diagnosticering, behandling og komplikationsrate.

Projektperiode

1. januar 2015 til 31. december 2017.

Projektet er støttet af​

Kræftens Bekæmpelse, Dansk Kræftforskningsfond, Axel Muusfeldts Fond og Region Hovedstaden.​

Redaktør