Kardiovaskulære forandringer efter peripartum kardiomyopati og svær præeklampsi

- e​t projekt af ph.d.-studerende Anne Ersbøll​

​​​

Ba​ggrund

Peripartum kardiomyopati (PPCM) er en sjælden tilstand, der kan ramme kvinder i sidste del af graviditeten og op til fem måneder post partum. Årsagen er ukendt, men sygdommen kan forløbe alvorligt med vedvarende hjerteinsufficiens, behov for mekanisk hjertepumpestøtte, hjertetransplantation eller død.

Præeklampsi rammer 3-5 % af danske gravide og karakteriseres ved forhøjet blodtryk og udskillelse af protein i urinen samt i nogle tilfælde elementer af organsvigt. Sygdomsforløbet varierer og i sværere tilfælde, kan der være påvirkning af myokardiefunktionen. Kvinderne har endvidere en væsentligt øget risiko for hjerte-karsygdom senere i livet.

Man ved fra nyere undersøgelser, at forekomsten af præeklampsi er 4-5 gange så høj hos kvinder med PPCM, som hos baggrundsbefolkningen, men den nærmere sammenhæng og årsagen hertil er ukendt. Man ved heller ikke, om kvinder med samtidig PPCM og præeklampsi har en dårligere prognose end kvinder, der ikke har haft samtidig præeklampsi.

Ved hjælp af avancerede MR-scanninger af hjertet (CMR) kan man meget detaljeret beskrive sygdomsforandringer i hjertet. Dette har kun i meget begrænset omfang været gjort ved PPCM og aldrig ved præeklampsi.

Formål

At beskrive forekomsten af peripartum kardiomyopati i Danmark gennem 20 år og belyse sammenhængen mellem peripartum kardiomyopati og svær præeklampsi.

Metode

Vi anvender register- og journaldata fra en 20-årig periode til en opgørelse over alle danske kvinder med peripartum kardiomyopati og beskrivelse af deres reproduktive og kardiovaskulære historie herunder til belysning af sammenhængen mellem PPCM og svær præeklampsi.

Kvinder med tidligere PPCM og svær præeklampsi indkaldes til et omfattende undersøgelsesprogram med bla. CMR og blodprøvetagning til karakteristik af kardiovaskulære forandringer og kliniske manifestationer.

Status

Projektet, der et tværfagligt samarbejde mellem Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel og Afdeling for Hjertesygdomme, påbegyndes november 2014.

Projektet er støttet af

Hjerteforeningen.


Redaktør