Individuel støtte til kvinder i efterforløbet af gynækologisk kræft

​- af Sygeplejerske, MPH, Ph.d. studerende Mette Linnet Olesen

​​​​​​

Ph.d. studiets formål

At udvikle og teste en individuel empowerment baseret intervention som er målrettet kvindernes psykosociale behov efter afsluttet behandling.

Baggrund

I takt med at screening og behandling af kræft forbedres, overlever et stadigt stigende antal kvinder gynækologisk kræft. Selvom kvinderne bliver raske præges deres tilværelse ofte af senfølger til kræftbehandlingen. Det kan f.eks. være bekymring for om kræften vender tilbage, problematikker omhandlende fertilitet, seksualitet, ensomhed og træthed.

Metode

I 2011/2012 udviklede og testede vi interventionen, som vi kalder GSD-GYN-C, i overensstemmelse med Medical Research Council’s framework for udvikling og evaluering af komplekse interventioner.

Pilotfasen

Indledningsvist gennemførte vi en behovsafklarende fase. Vi holdt møder med tværfagligt sundhedsprofessionelle. Observation på et 4-dages rehabiliteringskursus på Rigshospitalet dannede baggrund for efterfølgende interviews med 6 kvinder om deres behov. Endelig blev litteraturen på området gennemgået.

Selve interventionen

Metoden Guided Self-Determination som oprindeligt blev udviklet inden for diabetes, blev valgt som det teoretiske grundlag for interventionen.

Metoden består af en række refleksionsark som kvinderne udfylder hjemme, arkene hjælper kvinderne til at afklare egne behov og værdier. Kvinden medbringer arkene til 1- 4 samtaler med en sygeplejerske som er uddannet i metoden og dens tilhørende kommunikation (aktiv lytning, spejling og værdiklargøringsrespons). Arkene danner udgangspunkt for samtalen, og parterne indgår i en fælles problemløsningsproces.

På baggrund af den behovsafklarende fase blev interventionen justeret fra en diabetes til en kræft-setting og derefter pilottestet med deltagelse af 16 frivillige kvinder. De sygeplejersker som skulle levere interventionen blev uddannet såvel teoretisk og praktisk i metoden.

Det randomiserede interventionsstudie

I januar 2013 påbegyndte vi det randomiserede interventionsstudie hvor vi tester interventionen (GSD-GYN-C).

Studiet er registreret på clinical.trials.gov med identifikationsnummeret NCT01784406, vi regner med at afslutte inklusionen i efteråret 2014.

Se analyseplanen​ for projektet​​Redaktør