Hud-mod-hud-kontakt

​Forskningsområde for sygeplejerske, ph.d., IBCLC Ragnhild Måstrup

​​​

Hud-mod-hud-kontakt

Jeg har forsket i ekstremt for tidligt fødte børns reaktioner på hud-mod-hud kontakt, for at undersøge om de kan holde temperaturen hud-mod-hud hos forældrene uden negative sideeffekter. Forskningsprojektet er godkendt af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden.

Metode

Pre-test, test, post-test intervention studie

Publiceret

  • Maastrup R, Greisen G. Extremely preterm infants tolerate skin-to-skin contact during the first weeks of life. Acta Paediatr. 2010;99:1145-1149. Dobbeltpublikation: Sygeplejersken 2010 oktober; (17):68-72

Amning af præmature børn

Som leder af Videnscenter for amning af børn med specielle behov leder jeg ”Ammeundersøgelse af for tidligt fødte børn på neonatalafdelinger i Danmark 2009-2011. En landsdækkende spørgeskemaundersøgelse”.

Delstudie A

Formål
At beskrive ammeforhold på neonatalafdelinger i Danmark.

Metode
Spørgeskemaundersøgelse til alle danske neonatalafdelinger, 100 % respons.

Publiceret

  • Maastrup R, Bojesen SN, Kronborg H, Hallström I. Breastfeeding Support in Neonatal Intensive Care: A National Survey. J Hum Lact. 2012;28(3):370-379. Dobbeltpublikation: Sygeplejersken 2013; (5):72-82

Delstudie B

Formål
At undersøge sammenhænge mellem tidlig opstart af udmalkning, tidlig hud-mod-hud-kontakt, medindlæggelse af moderen, brug af suttebrik, kontrolvejning og narresut og 1) etablering af fuld amning ved udskrivelse fra neonatalafdeling, samt 2) adækvat varighed af fuld amning. Yderligere formål var at beskrive andelen af ammede børn for forskellig varighed og forskellige gestationsaldergrupper, at analysere den postmenstruelle alder ved ammmemilepæle for forskellige gestationsaldergrupper og at analysere faktorer associeret med tidlig etablering af fuld amning.

Metode
En national spørgeskemaundersøgelse om amning af præmature børn med deltagelse af 1488 børn og deres 1221 mødre fra alle neonatalafdelinger i Danmark.

Publiceret

  • Maastrup R, Hansen BM, Kronborg H, Bojesen SN, Hallum K, Frandsen A, Kynaeb A, Svarer I, Hallström I. (2014) Factors associated with exclusive breastfeeding of preterm infants. Results from a prospective national cohort study. PLoS ONE 9(2): e89077.
  • Maastrup R, Hansen BM, Kronborg H, Bojesen SN, Hallum K, Frandsen A, Kynaeb A, Svarer I, Hallström I. Breastfeeding progression in preterm infants is influenced by factors in infants, mothers and clinical practice: The results of a national cohort study with high breastfeeding initiation rates. PloS ONE 2014, september 24.

Link til ph.d.-afhandling: http://lup.lub.lu.se/record/4431661


Fremtidig forskning vil efterprøve, udvide og supplere resultaterne fra ammeundersøgelsen.Redaktør