Hospitalsbaseret hjemmebehandling til børn med kræft

- e​t forskningsprojekt af postdoc Helena Hansson

​​​

Projektets originale titel:

Hospitalsbehandling i eget hjem til børn med kræft – implementering til klinisk praksis

I Danmark får ca. 200 børn under 18 år diagnosticeret kræft hvert år, hvoraf knapt halvdelen behandles på Rigshospitalet. Kræftsygdomme hos børn er almindeligvis meget aggressive medførende en intensiv og langvarig behandling, som fører til at 75-80% helbredes. Et barns kræftsygdom er en ufattelig stor belastning såvel for barnet som for forældrene og søskende, og de langvarige indlæggelser og hyppige ambulante kontrolbesøg gør det svært at opretholde et normalt familieliv.

Hospitalsbaseret hjemmebehandling

For at lette familierne for nogle af de mange hospitalsbesøg og skabe en større fleksibilitet både for familierne og kræftafdelingen, undersøgte vi i et forskningsprojekt i 2008-2009, om børn med kræft kunne få en del af deres behandling varetaget i hjemmet, som alternativ til en indlæggelse eller ambulant kontrol på hospitalet. Forskningen viste, at hospitalsbaseret hjemmebehandling kan erstatte en hospitalsindlæggelse eller et ambulant besøg, uden at sikkerheden forringes og med tilsvarende eller reducerede udgifter. Tilfredsheden blandt familierne var høj, og de foretrak hjemmebesøg frem for hospitalsbesøg. Barnets livskvalitet kan forbedres, og familierne oplevede, at de i langt højere grad kunne bevare deres daglige familieliv.

I 2010 blev hospitalsbaseret hjemmebehandling implementeret som et permanent tilbud baseret på forsøgsordningen med de ændringer, at man i højere grad skræddersyr tilbuddet til den enkelte familie og tilbyder omsorgsbesøg til børn i palliativ behandling.

Implementering af hjemmebehandling

Den implementerede hjemmebehandling giver nye muligheder og udfordringer, og med dette projekt vil vi gerne undersøge, hvordan hjemmebehandlingen indvirker på familien og barnet, sundhedspersonale samt organiseringen og allokeringen af ressourcer i afdelingen. Projektet vil give et betydningsfuldt bidrag til evidensbasen og til at kunne videreudvikle et behandlingstilbud, der er tilpasset familiernes og afdelingens behov.

Projektet er støttet af

Novonordiskfonden, Lundbeckfonden og Børnecancerfonden.
Redaktør