Gravides sundhed og psykiske trivsel

- et p​rojekt af seniorforsker, jordemoder og ph.d. Hanne Kristine Hegaard

​​​

Baggrund

Flere parametre indikerer en faldende sundhed blandt danske gravide. I den seneste rapport fra Beskæftigelsesministeriet (2010) fremgår det, at godt 2/3 af alle gravide var sygemeldte, og at tallet var stigende. Lænde- og rygsmerter rapporteres hos op mod 50-72% af alle gravide i svenske studier og er forbundet med højt sygefravær. En rapport fra Sundhedsstyrelsen fra 2007 viser en 8-dobling i antallet af gravide, der indløste recept på antidepressiv medicin. Der er ringe kendskab til kvindens sundhedsadfærd i den præ-konceptionelle periode.

Formål

Det overordnede formål med forskningsplanen omhandlende gravides sundhed og psykiske trivsel er at undersøge om: 1) gravides sundhed og psykisk trivsel kan øges ved fysisk træning, 2) hvilke faktorer der prædikterer sygefravær under graviditeten samt 3) at udforske hvorvidt kvinder følger nationale præ-konceptionelle anbefalinger om indtag af kosttilskud og livsstilsfaktorer.

Forskningsplanen indeholder tre hovedforskningsområder.

1) Gravides lændesmerter og sygefravær

  • Undersøge effekten af individuel vandtræning efter et 12 ugers træningsprogram (2 x 45 minutter per uge) på intensiteten af lændesmerter og varigheden af sygefravær. Metodisk er det et randomiseret kontrolleret interve​ntionsstudie. Hypotesen er, at individuel vandtræning efter et træningsprogram to gange om ugen i 12 uger under graviditeten vil reducere intensiteten af gravides lændesmerter og varighed af sygefravær. Læs mere om vandtræningsprojektet.​

  • ​Identificere prædiktorer (socio-demografiske karakteristika, obstetriske/medicinske parametre og livsstilsfaktorer) for sygefravær under graviditeten. Metodisk er det et populationsbaseret kohortestudie med data fra Copenhagen Pregnancy Cohort (CPC).

2) Gravides psykiske trivsel

  • Undersøge sammenhæng mellem gravides træning før/ under graviditeten og psykisk trivsel ved graviditetsuge 31. Metodisk er det et populationsbaseret kohortestudie med data fra CPC. ​

  • Undersøge og belyse effekten af fysisk træning på hold en gang om ugen under graviditeten på psykisk trivsel blandt sårbare gravide. Metodisk er det et randomiseret kontrolleret interventionsstudie. Hypotesen bag er, at psykisk sårbare gravide ønsker at deltage i fysisk træning på hold en gang per uge under graviditeten og oplever bedre psykisk trivsel derved.

3) Kvindens sundhedsadfærd i den præ-konceptionelle periode

  • ​​Identificere risikogrupper som ikke følger nationale præ-konceptionelle anbefalinger om indtag af kosttilskud og livsstilsfaktorer. Metodisk er det et populationsbaseret tværsnitsstudie fra CPC.

  • Belyse kvinders oplevelse og erfaringer med nationale præ-konceptionelle anbefalinger ved planlagte graviditeter. Metodisk er det et kvalitativt studie.

  • Undersøge sammenhæng mellem fysisk træning før graviditeten, som anbefalet i nationale guidelines, og lændesmerter under graviditeten. Metodisk er det et populationsbaseret kohortestudie med data fra CPC.

Status

Gravides lændesmerter og sygefravær har pt. to igangværende projekter i forbindelse med vandtræning for gravide, hvor der forud har kørt et pilotprojekt.

Projektet støttes af

TrygFonden, Augustinus fonden, Lundbeckfonden, Gigtforeningens forskningsråd, Rigshospitalets Forskningspuljer og Jordemoderforeningens Forsknings- og udviklingsfond.

Redaktør