Calmettestudiet

- e​t projekt af ph.d.-studerende Jesper Kjærgaard

​​​​

Baggrund

Studier fra Vest-afrika tyder på, at Calmettevaccinen mod tuberkulose har en positiv stimulatorisk effekt på immunsystemet, hvis vaccinen gives til nyfødte, således at de får færre infektioner og mindre allergi.

Mål

At undersøge hypotesen om at tidlig vaccination af nyfødte med Calmettevaccinen resulterer i mindre risiko for atopisk eksem, astmatisk bronkitis og allergi samt mindre risiko for infektionssygdom. Hovedudfaldet er antal hospitalsindlæggelser. Sekundære udfald er bl.a. forbrug af receptpligtig medicin, hyppighed af atopisk eksem, astmatisk bronkitis, allergisk sensibilisering så vel som børnenes vækst og udvikling, forældrerapporteret infektionssygdomme samt immunologiske udfald så som T-cellepopulationer, cytokinrespons, antistofrespons på senere vacciner og størrelsen på thymus målt vha. ultralyd.

Metoder

Calmettestudiet er et multicenter randomiseret, enkeltblindet klinisk studie. Deltagere blev randomiseret 1:1 til at modtage Calmettevaccinen eller indgå i kontrolgruppen uden intervention inden for syv dage efter fødslen. Data indsamles vha. registre og ved strukturerede telefoninterviews og klinisk undersøgelse ved 3 mdr. og et år. Udviklingsdata indsamles vha. forældrerapporterede udviklingsspørgeskemaer på nettet. En subgruppe af børnene følges med blodprøver og thymusskanninger.

Calmettestudiegruppen er en undergruppe til Grundforskningsfondens Center of Excellency CVIVA (Center for Vaccines and Vitamins) på Statens Serum Institut under ledelse af professer Christine Stabell Benn. Calmettestudiet er initieret af ph.d. Lone Graff Stensballe og professor Peter Aaby.

Forskningen på Rigshospitalet fokuserer på vækst, udvikling og infektionssygdomme.

Status

Kohorten indeholder 4.260 børn og dataindsamlingen vil være gennemført til december 2014 med en opfølgning på ca. 95%.

Forventet slutdato

Forår 2016.
Redaktør