Børneleddegigt og fysisk aktivitet

- e​t ​projekt af ph.d.-studerende Anna-Helene Bohr​

​​​​​

Børneleddegigt og fysisk aktivitet

Ph.d.-projektet har til formål at undersøge, om der kan ses en sammenhæng mellem kronisk inflammation, kropssammensætning, muskelstyrke og metabolisme hos børn med børneleddegigt (Juvenil Idiopatisk Artrit), og om børnenes fysiske aktivitetsniveau har nogen indflydelse herpå.

Projektet er bygget op som en beskrivende tværsnitsundersøgelse af de børn, der følges i Rigshospitalets børnereumatologiske ambulatorium med behandlingskrævende børneleddegigt.

Baggrund

Voksne patienter med kronisk leddegigt har en veldokumenteret forøget risiko for at udvikle insulinresistens og hjerte-kar sygdom. Langvarig kronisk inflammation er formentlig en vigtig årsag hertil, men en fysisk inaktiv livsstil kan meget vel tænkes at medvirke, da muskelaktivitet er vigtig for opretholdelse af en normal energi- omsætning.

Selvom man i dag råder over effektiv medicin, der kan bremse led-destruktion, har vi fortsat ingen medicin, der kan helbrede børneleddegigt. Sandsynligvis har børn med børneleddegigt en konstant inflammation, om end af svingende styrke, og dette må antages i sig selv at medføre en øget risiko for metaboliske forstyrrelser og tidlig udvikling af hjerte-kar sygdom, som det ses hos voksne. Det er imidlertid muligt, at normal fysisk udfoldelse kan medvirke til at nedsætte denne risiko betydeligt.

Led- inflammationen er forbundet med smerter, hvilket let fører til at børnene bliver uvillige til at deltage i fysisk udfoldelse i skolen og med kammerater. I lyset af dette er det særlig vigtigt at undersøge om de børn, der, trods deres sygdom, deltager på lige fod med kammeraterne i fysiske aktiviteter, har en sundere metabolisk profil, end de inaktive. Såfremt undersøgelsen peger i den retning, åbnes en mulighed for at bedre børnenes prognose betydeligt ved simpel ændring af livsstil i mere aktiv retning sideløbende med den medicinske behandling.

Primære vejledere

Overlæge dr.med. Freddy Karup Pedersen, Pædiatrisk klinik II, Rigshospitalet, professor i International Pædiatri ved Københavns Universitet
Overlæge dr.med. Klaus Müller, Pædiatrisk klinik II, Rigshospitalet 
Institutleder lic.phil. dr.med. Lars Bo Andersen, professor ved institut for Fysiologi og Biomekanik ved Syddansk Universitet.Redaktør