Dialogværktøjer

Guidet Egen Beslutning er udviklet af Vibeke Zoffmann. Det er en metode og et dialogværktøj, der hjælper patienter og sundhedsprofessionelle til at afklare og samarbejde konstruktivt om svære sundhedsudfordringer.

Hvorfor Guidet Egen Beslutning?

Dialogen er kørt fast. Der mangler motivation og fokus i samtalen, og vi gentager os selv, uden at det fører til nogen forandring. Den situation kender de fleste praktikere, der arbejder med patienter med kroniske tilstande. Vibeke Zoffmann har udviklet GEB-metoden med det formål at hjælpe patienter til afklaring og forandring, når det er svært.


Nøglen er strukturen i samtalen

Styrken i GEB-metoden er en kombination af refleksionsark og en avanceret professionel kommunikation, der guider patienter og sundhedspersonale igennem en fælles beslutningstagning. Forløbet skaber fokus på det, som er vigtigt for den enkelte patient, i måden denne håndterer en kronisk tilstand.

Når GEB-metoden lykkes, vil patienterne opleve at få

  • afklaret deres situation og få motivation og nye idéer til at ændre netop dét, hver enkelt ønsker at ændre
  • lettere ved at løse problemstillinger, som de hidtil har haft svært ved
  • højere livskvalitet samtidig med at deres tal også rykker sig.

Metodens udvikling og evidens

Vibeke Zoffmann​ har udviklet metoden i sit ph.d.-projekt fra 2004* med udgangspunkt i vanskelig diabetesomsorg, baseret på empirisk og teoretisk evidens.

Metoden er blevet testet i randomiserede studier og har vist effekt på kvantitative mål (ex. HbA1c). Forskellene, GEB gør i praksis, er desuden illustreret videnskabeligt i kvalitative studier.

* Zoffmann, V. Guided Self-Determination: A Life Skills Approach Developed in Difficult Type 1 Diabetes 2004; Department of Nursing Science, University of Aarhus.

Vibeke Zoffmann har også arbejdet med at tilpasse GEB til en lang række kroniske eller langvarige tilstande, psykiske såvel som somatiske, herunder også tilstande, der oprindeligt er startet akut. For at få et overblik over Vibeke Zoffmanns dialogark se HER.


For yderligere information, kontakt: vibeke.zoffmann@regionh.dkRedaktør