​​​​

Forskning

Forskning i enheden omfatter både studier af børn, unge og voksne kvinder og deres sundhed. 

Forskningen er både beskrivende og eksperimentel, og de anvendte designs rummer både kvalitative, kvantitative og blandede metodiske tilgange. Interventionsforskning, der fremmer en person- og familiecentreret tilgang på et højt specialiseret hospital, er særligt prioriteret.​


​​Læs mere om forskningen i Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed i vores projektbeskrivelser, som du finder på dette link til vores engelske hjemmeside