​​​​

Forskning

Forskning i enheden omfatter både studier af børn, unge og voksne kvinder og deres sundhed. Forskningen er både beskrivende og eksperimentel, og de anvendte designs rummer både kvalitative, kvantitative og blandede metodiske tilgange. Interventionsforskning, der fremmer en person- og familiecentreret tilgang på et højt specialiseret hospital, er særligt prioriteret.​


Error when rendering template rollup_item_template, Index was outside the bounds of the array.