​​

ScanTRICC - Nordisk Netværk

ScanTricc (Translational Interventions assisting people to live well with Chronic Conditions – a Scandinavian research initiative) står for Translationelle Interventioner der skal hjælpe folk til at leve godt med kroniske lidelser og er et skandinavisk forsknings initiativ. Netværk består af tværfaglige forskere, der arbejder inden for 

1) translationel interventionsforskning og 
2) innovationer i rådgivning og støtte til mennesker, der sigter til at leve godt med kroniske tilstande. Netværket afholder et årligt videnskabeligt netværksmøde, som i efteråret blev afholdt i Den tværfaglige Forskningsenhed for Kvinders, Børns og Familiers Sundhed​ for medlemmer.

Der er på nuværende tidspunkt 22 medlemmer af netværket.

Samarbejdet i netværk har flere formål

  • Udveksling og fremme innovative ideer
  • Diskuterer måder at overvinde centrale udfordringer i forbindelse med gennemførelsen af komplekse interventioner
  • Udbrede lovende interventioner
  • Offentliggørelse af teoretiske og metodiske papirer, der belyser udfordringer i hele det translationelle kontinuum fra grundforskning, tidlig translation, sen translation, formidling til vedtagelse.
  • Præsentere og kritisk undersøger løbende translationel forskning, der udvikler viden, der baner vejen for realisering i klinisk praksis.
  • Fremme internationalt samarbejde og fremme udveksling af forskere.
  • Fremme internationale forskningsmiljøer befordrende for ph.d. og post doc forskere

Deltagelse i netværket kræver udfyldelse af medlemsformular, som du finder på ScanTRICC.org

Medlemskab er ansøgt om ved at udfylde et ansøgningsskema, herunder et kort CV og en beskrivelse af igangværende og tidligere deltagelse i personcentrerede og / eller empowerment baserede interventioner. For at blive optaget som medlem, skal ansøgerne have en ph.d. eller arbejder på hans eller hendes afhandling som en ph.d. kandidat.

For mere information, kontakt:
Vibeke Zoffmann​
E-mail: vibeke.zoffmann@regionh.dk​ ​

Redaktør