Brobygningsnetværket

​​Ud af det faglige netværk mellem sygeplejersker og jordemødre udspringer initiativet til Brobygningsnetværket, som er et samarbejde mellem Lund Universitet (Inger Hallström), Aarhus Universitet (Hanne Kronborg) og Den tværfaglige Forskningsenhed for Kvinders, Børns og Familiers Sundhed på Rigshospitalet (Ragnhild Maastrup og Vibeke Zoffmann).

Netværket har til formål at udveksle forskningserfaringer i forhold til forskningen inden for kvinders, børns og familiers sundhed.

Det er meningen, at der skal afholdes et årligt netværksmøde. F​or nærmere information, kontakt:ellerRedaktør