Professorer i Juliane Marie Centret

​Juliane Marie Centret har i øjeblikket 18​ professorer tilknyttet centret inden for de fagområder, som centret dækker​.

​​​​​​

​​​​​ In English

Professorer i Juliane Marie Centret

Juliane Marie Centret har 18 professorer tilknyttet centret inden for de følgende fagområder: 
 

​Blandt professorerne er der udpeget een ordførende professor for hvert speciale og en koordinerende professor.

Fertilitet

​​​
Professor Claus Yding Andersen (se CV)

Claus Yding Andersen er professor i human reproduktionsfysiologi på Reproduktionsbiologisk Laboratorium i Juliane Marie Centret, Rigshospitalet og ved Københavns Universitet.

Hans primære forskningsområder er bl.a.:
 • Ovariel endokrinologi
 • Steriodogenese
 • Fertilitetsbevarelse
 • Nedfrysning af gonadevæv
 • Humane embryonale stamceller

Han var med i det team som introducerede IVF-behandling til Danmark i midt-80’erne, og han har arbejdet på Reproduktionsbiologisk Laboratorium siden da. Han er medlem af Editorial Boards på et antal videnskabelige tidsskrifter, forsknings komiteer og international videnskabelige organisationer.


Kontaktoplysninger
E-mail: claus.yding@regionh.dk
Tlf.: +45 3545 5822
In English
​​
Professor Anders Nyboe Andersen (se CV​)

Anders Nyboe Andersen er professor i assisteret reproduktion ved Fertilitetsklinikken i Juliane Marie Centret, Rigshospitalet og ved Københavns Universitet.

Hans forskningsområder omfatter bl.a.:
 • ​Assisteret reproduktion
 • Ovariel stimulation
 • Respons prædiktion
 • Sundhedstilstanden hos børn født efter ART
 • Individuel fertilitetsbedømmelse og -vejledning.


Kontaktoplysninger​
E-mail: anders.nyboe.andersen@regionh.dk
Tlf.: +45 3545 4976
In English
Professor Søren Ziebe (CV)

Søren Ziebe er professor i klinisk embryologi ved Fertilitetsklinikken i Juliane Marie Centret, Rigshospitalet og ved Københavns Universitet.


Hans primære forskningsområder omfatter bl.a.:
 • Klinisk embryologi
 • Assisteret reproduktion
 • Gamet kompetence

Han er formand for National Fertility Society og har tidligere været formand for the Nordic Fertility Society og medlem af forretningsudvalget i European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) og koordinator for ESHRE SIG underudvalg - ansvarlig for alle uddannelses- og undervisningsaktiviteter af ESHRE 2007 - 2011. Yderligere er han udnævnt Europarådets ekspert.


Kontaktoplysninger
Tlf.: +453545 1370
In English

​Professor Anja Bisgaard Pinborg 


Anja Pinborg er professor i assisteret reproduktion på Fertilitetsklinikken i Juliane Marie Centret og ved Københavns Universitet. 

Hendes forskningsområder omfatter bl.a: 

 • Assisteret reproduktion 
 • Ovariestimulation
 • Nedfrysning af embryoner
 • Sundhedstilstanden hos børn født efter assisteret reproduktion
 • Reproduktionsepidemiologi 

Hun har publiceret mere end 150 videnskabelige arbejder og lærebogskapitler. Hun er videnskabelig redaktør for Ugeskrift for Læger og med i bestyrelsen for ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology).

Kontaktoplysninger

E-mail: anja.bisgaard.pinborg@regionh.dk
Tlf.: +453545 6430
In English


 ​Gynækologi

Professor Bent Ottesen (se CV)

Bent Ottesen er professor i gynækologi og obstetrik ved Juliane Marie Centret på Rigshospitalet og professor ved Københavns Universitet. 

Hans primære forskningsområder omfatter bl.a.:
 • Gynækologisk cancer
 • Kirurgiske patientforløb
 • Medicinsk pædagogik og simulationstræning

Han har skrevet mere end 230 videnskabelige artikler, 20 oversigtsarbejder samt bøger, editorials og letters.


Kontaktoplysninger
E-mail: bent.ottesen@regionh.dk
Tlf.: +45 3545 4768​

Professor Claus Høgdall (se CV)

Claus Høgdall er professor i klinisk gynækologisk onkologi på Gynækologisk Klinik i Juliane Marie Centret, Rigshospitalet og ved Københavns Universitet. 

Hans centrale forskningsområder omfatter bl.a.:
 • Gynækologisk Cancer
 • Kirurgiske procedurer
 • Translationel forskning
 • Kliniske Databaser

Professor Claus Høgdall er formand for Dansk Gynækologisk Cancer Database (DGCD), formand for Dansk Gynækologisk CancerGruppes forskningsudvalg (DGCG) og formand for Robotdatabasen i Danmark (ROBOBASE) samt formand for forskningsgruppen Pelvic Mass (Ovariecancerforskning). 

Han har publiceret mere end 200 videnskabelige artikler og bøger samt bidrag til bøger. 


Kontaktoplysninger
E-mail: claus.hogdall@regionh.dk
Tlf.: +45 3545 4248

Professor Susanne Krüger Kjær (se CV)

Susanne Krüger Kjær er professor i gynækologisk cancerepidemiologi på Gynækologisk Klinik, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet og ved Københavns Universitet. 

Hendes primære forskningsområder er:
 • Human papillomavirus (HPV) og cancer
 • Ovariecancer
 • Mammacancer
 • Cancer og anden morbiditet hos kvinder med infertilitetsproblemer og deres børn
 • Betydning af gen-miljø interaktion i cancerudvikling.

Hovedparten af forskningen ligger inden for to områder: 
1) register-baseret epidemiologi og 
2) klinisk og molekylærbiologisk epidemiologi baseret på store befolkningsbaserede undersøgelser. 

Professor Susanne Krüger Kjær er forfatter på mere end 350 videnskabelige artikler og er dansk primær investigator på de kliniske, randomiserede undersøgelser af effekten af HPV-vaccination  


Kontaktoplysninger
E-mail: susanne@cancer.dk
Tlf.: +45 3525 7663

Professor Øjvind Lidegaard (se CV)

Øjvind Lidegaard er professor i gynækologi og obstetrik på Gynækologisk Klinik i Juliane Marie Centret, Rigshospitalet og ved Københavns Universitet.

Hans centrale forskningsområder omfatter bl.a.:
 • Gynækologisk endokrinologi
 • Føtal eksposition af sygdom hos børn
 • Gynækologiske cancersygdomme
 • Tidlig graviditet
 • Obstetrik

Professor Øjvind Lidegaard er involveret i mange epidemiologiske studier baseret på danske registerdata. Han er leder af den nationale kvalitetsdatabase vedrørende tidlig graviditet og abort (Tigrab.dk).


Kontaktoplysninger
E-mail: oejvind.lidegaard@regionh.dk
Phone: +45 3545 4249

​Kirurgisk Patofysiologi​

Professor Henrik Kehlet (se CV)

Henrik Kehlet var professor i kirurgi ved Københavns Universitet og er nu professor i kirurgisk patofysiologi i Juliane Marie Centret på Rigshospitalet, Københavns Universitet. Han er æresmedlem i bl.a. Royal College of Anaesthetists, UK, American College of Surgeons, American Surgical Association, German Surgical Society og German Anaesthesiological Society. 

Professor Kehlets forskning har fokuseret på:
 • Kirurgisk patofysiologi
 • Akut smertefysiologi og –behandling
 • Overgang fra akut til kronisk smerte, postoperativ træthed og organdysfunktion.

Disse bestræbelser er blevet sammenfattet i konceptet "fast track kirurgi" med henblik på at opnå den ”smerte- og risikofri operation”. 

Professor Kehlet har publiceret over 900 videnskabelige artikler og er blevet inviteret til mere end 300 gæsteforelæsninger på internationale videnskabelige konferencer, herunder mange navngivne æresforelæsninger.  


Kontaktoplysninger
E-mail: henrik.kehlet@regionh.dk
Tlf.: +45  3545 4774

​​​​Neonatalogi​​

Professor Gorm Greisen (se CV)

Gorm Greisen er professor neonatologi ved Neonatalklinikken i Juliane Marie Centret, Rigshospitalet. 

Hans primære forskningsområder er:
 • Tidligt fødte børn
 • Hjerneskader hos tidligt fødte børn
 • Metoder til at måle blodgennemstrømning, iltning og elektriske aktivitet i hjerner hos tidligt fødte

Han har deltaget i flere systematiske efterundersøgelser for at vurdere konsekvenserne for børnene på længere sigt. Gorm Greisen har desuden være med til at undersøge vækst før og efter fødslen og betydningen af trivsel i perinatalperioden for helbredet senere i livet.


Kontaktoplysninger​
E-mail: gorm.greisen@regionh.dk
Tlf.: +45 3545 4320

Obstetrik

Professor Ann Tabor (se CV)

Ann Tabor er professor i Føtalmedicin på Obstetrisk Klinik, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet og ved Københavns Universitet. 

Hendes primære forskningsområder er:
 • Prænatal screening
 • Første trimester risikovurdering af fosteret
 • Invasive undersøgelser i graviditeten
 • Intrauterin vækst
 • Monitorering af høj-risiko graviditeter
 • Træning i gynækologisk-obstetrisk ultralydskanning
 • Fysisk og seksuelt misbrug af kvinder

Professor Ann Tabor fik i 2000 en pris fra International Federation of Obstetrics and Gynaecology for hendes indsats indenfor gynækologi og obstetrik. I 2008 fik hun guldmedaljen fra Gynækologisk Obstetrisk Forening i Singapore, og i 2011 Årets Pris af fonden “En god start i livet” for hendes forskning og forebyggende indsats for vold mod kvinder.

Ann Tabor har publiceret mere end 130 videnskabelige artikler og flere bøger, bogkapitler og videnskabelige artikler. 


Kontaktoplysninger
E-mail: ann.tabor@regionh.dk
Tlf.: +45 3545 4002

Professor Peter Damm (se CV)

Peter Damm er professor og overlæge ved Obstetrisk Klinik, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet og ved Københavns Universitet.
Sammen med professor Elisabeth Mathiesen fra Endokrinologisk Klinik er Peter Damm leder af Center for Gravide med Diabetes. 

Hans forskningsområder omfatter:
 • Behandling af gravide med diabetes.
 • Gestational diabetes (forebyggelse, screening og diagnose, behandling, langtidsfølger for mor og barn)
 • Type 1 and type 2 diabetes (behandling, komplikationer, langtidsfølger for barnet)
 • Obstetrik
 • Præeklampsi
 • Fysisk aktivitet
 • Overvægt og fedme


Kontaktoplysninger
E-mail: peter.damm@regionh.dk
Tlf.: +45 3545 4031

Pædiatri

​Professor Kjeld Schmiegelow (se CV)

Kjeld Schmiegelow er professor i pædiatri på BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet, og Københavns Universitet. 

Hans primære forskningsfelt er børnekræft med særlig fokus på:
 • Årsager til kræft hos børn
 • Omsætning af kemoterapi
 • Betydningen af forskelle i menneskets arvemateriale for omsætningen af cellegifte, behandlingseffekt og forekomst af bivirkninger
 • Udvikling af strategier for individualiseret kræftbehandling, og
 • Senfølge til kræftbehandling og rehabilitering af kræftpatienter. 

Han er medforfatter til mere end 200 videnskabelige publikationer, og har vejledt mere end 25 PhD studerende. Han leder den nordiske/baltiske behandling for børn og voksne med akut lymfatisk leukæmi, der er den hyppigste kræftsygdom hos børn. Kjeld Schmiegelow har forskningssamarbejde med forskere i Europa, USA og Asien.


Kontaktoplysninger
E-mail: kjeld.schmiegelow@regionh.dk
Tlf.: +45 3545 4843

Professor Peter Uldall (se CV)

Peter Uldall er professor i børneneurologi i BørneUngeKlinikken på Juliane Marie Centret, Rigshospitalet og ved Københavns Universitet. 

Hans forskning er centreret omkring:
 • Cerebral parese, årsager og konsekvenser
 • Epilepsi og kognitiv udvikling efter steroid behandling

Han er den danske repræsentant for nationale rådgivere i The European Pediatric Neurology Society. Han er samtidig leder af Dansk cerebral parese register siden 1990 og formand for Klinik Etisk Komite for Børn i Juliane Marie Centret. 


Kontaktoplysninger​
E-mail: peter.uldall@regionh.dk
Phone: +45 3545 5095


Professor Klaus Gottlob Müller (se CV​)
 
Klaus Müller er professor i pædiatrisk onkologi på BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet, og Københavns Universitet. 
 
Hans primære forskningsfelt er børnekræft med særlig fokus på:
 • Toksiske bivirkninger ved kræftbehandling
 • Stamcelletransplantation
 • Inflammation og immundefekt
 • Senfølger til kræftbehandling og rehabilitering af kræftpatienter. 
 
Publikationer listet i PURE​
Publikationer listet i PubMed​
 
Kontaktoplysninger
E-mail: muller@rh.dk
Tlf.: +45 3545 8178
In English

Vækst og Reproduktion​

Professor Anders Juul (se​​ CV​)

Professor Anders Juul er klinisk professor i Vækst og Reproduktion på afdeling for Vækst og Reproduktion i Juliane Marie Centret, Rigshospitalet. 

Hans forskning er centreret omkring:
 • Vækst og pubertetsforstyrrelser
 • Differences of sex development
 • Genetiske faktorer af betydning for testikelfunktion
 • Miljømæssige og livsstilsfaktorers påvirkning af reproduktion

Han har skrevet mere end 260 videnskabelige artikler, og vejledt mere end 20 Ph.d.- studerende. Han er hovedansvarlig for et nordeuropæisk multicenterstudium (NESGAS), og koordinerer nationale såvel som internationale forskningsprojekter.


Kontaktoplysninger 
E-mail: anders.juul@regionh.dk
Tlf.: +45 3545 1377

Professor Niels Erik Skakkebæk (se CV)

Professor Niels E. Skakkebæk er adjungeret professor i testikel-dysgenesi og hormonforstyrrelser ved Københavns Universitet. Han er tilknyttet Klinik for Vækst og Reproduktion som seniorforsker. 

Hans primære forskningsområder er:
 • ​Testiculært dysgenese syndrom (TDS) og
 • Hormonforstyrrende stoffer.

Professor Niels E. Skakkebæk har skrevet mere end 500 videnskabelige artikler (H-index 85) og vejledt et stort antal ph.d. studerende. Han er æresdoktor ved Turku Universitet, Finland og har modtaget flere priser for sin forskning, inkl. Andrea Prader Prisen (European Society for Paediatric Endocrinology), Novo-Nordisk Prisen, KFJ-Prisen (Københavns Universitet) og Lundbeck Prisen. 


Kontaktoplysninger
E-mail: niels.erik.skakkebaek@regionh.dk
Tlf.: +45 3545 5086

​Professor Katharina M. Main (CV​)


Katharina M. Main er klinisk professor i Pædiatri på Afdeling for Vækst og Reproduktion i Juliane Marie Centret, Rigshospitalet. Hendes forskning fokuserer på:


 • Udvikling af kønsorganer og reproduktionspotentiale hos piger og drenge
 • Patienter med Disorders of Sex Development (DSD)
 • Betydning af livsstil og miljøkemikalier for reproduktion


Hun har skrevet mere end 210 videnskabelige artikler og vejledt mere end 22 Ph.d.- studerende.

Publikationer listet i PURE
Publikationer listet i PubMed​


Kontaktoplysninger
E-mail: katharina.main@regionh.dk
Tlf.: +45 3545 5085
In English

​Empowerment

Professor Vibeke Zoffmann 

Vibeke Zoffmann er professor i translationel empowerment ved Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet og ved Rigshospitalet, Juliane Marie Centret.

Hendes primære forskningsområder er bl.a.:
 • Implementering og udbredelse af GEB (Guidet Egen-Beslutning) 
 • Empowerment
 • Personspecifik evidens

Vibeke Zoffmann er lektor ved Institut for Folkesundhed, hvor hun nu er ansat som professor. Hun underviser og vejleder på den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, cand.scient. san. Hun har siden 2014 været forskningsleder for Kvinders og Børns Sundhed på Rigshospitalet, og er tidligere seniorforsker ved Steno Diabetescenter.


Kontaktoplysninger
Tlf.: +45 3545 7380


Koordinerende professor
Læ​s om centrets koordinerende professor. 

Ordførende professorer

Redaktør