Koordinerende professor i Juliane Marie Centret

For at styrke sammenh​ængen og kommunikationen mellem Rigshospitalet og Institut for Klinisk​ Medicin, har JMC's koordinerende professor til ansvar at koordinere og organisere samarbejdet.​

​​

Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet har besluttet, at alle hospitaler, med professorer og medarbejdere tilknyttet instituttet, skal have en koordinerende professor, der udpeges af dekanen. Den koordinerende professor har ansvaret for at koordinere og organisere samarbejdet og kommunikationen mellem hospitalet og Institut for Klinisk Medicin for at styrke sammenhængen og kommunikationen mellem de to parter og sikre lokal forankring, koordinering og synliggørelse af forskning og undervisning.

På Rigshospitalet har man valgt, at udpege en koordinerende professor for hvert center med tilknytning til instituttet.

​Den koordinerende professor i Juliane Marie Centret er:

  Professor Anders Juul, Afdeling for Vækst og Reproduktion 

​Derudover er der udpeget en række ordførende professorer for hvert speciale, som går på tværs af hospitalerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Læs mere om de ordførende professorer.

Den koordinerende profe​ssor skal

 • Repræ​sentere Institut for Klinik Medicin på de tildelte hospitaler/sygehuse efter aftale med institutlederen.
 • Skabe samhørighed og sammenhæng for IKMs ansatte ved hospitalerne/sygehuse fx ved at afholde eller bidrage til regelmæssige møder (Faculty Clubs), hvor man informerer og diskuterer fælles anliggender.
 • Holde jævnlige møder med centerledelsen og hospitalsdirektionen om forskning og undervisningen i centret, herunder gennemgang af evalueringer
 • Afholde GRUS/MUS samtaler med de kliniske professorer og forskningslektorer i centret efter delegation fra institutlederen.
 • Sikre – i samarbejde med institutlederen og afdelingernes ansvarlige for prægraduat undervisning og hospitals/afdelingsledelserne - gode rammer og gennemførelse og udvikling af undervisningen.
 • Sikre i samarbejde med institutlederen opfølgning på de studerendes evaluering af undervisningen på afdelingerne.
 • Samarbejde med institutlederen omkring kapacitetsopgørelser, resurse-styring og rekruttering.


Den koordinerende professors opgave udføres i den del af professorens arbejdstid, som omfatter universitære opgaver. Udpegningen som koordinerende professor er for fem år ad gangen.​

Rigshospitalets koordinerende professorer – en samlet oversigt

 • ​Diagnostisk Center: Professor Peter Garred
 • Center for Kræft og Organsygdomme: Professor Bo Feldt-Rasmussen
 • Center for Kræft og Organsygdomme: Professor Søren Jacobsen
 • HovedOrto Centret: Professor Jørgen Berg Dahl
 • Juliane Marie Centret: Professor Anders Juul
 • NeuroC​entret: Professor Gunhild Waldemar
 • Hjertecentret: Professor Jesper Hastrup Svendsen​
Redaktør