​​​​​​​

Forskningsstrategier i Juliane Marie Centret

I JMC er forskning en vital del af centrets behandling. 

Forskningen er afgørende for patienterne og afgørende for en optimal udnyttelse af ressourcer og arbejdskraft.​


JMC vil bidrage til at være blandt de ti bedste forskningshospitaler i Europa. Centrets eget mål om at være nordens bedste kvinde-barn center og blandt de ti bedste i verden kræver, at vi vedvarende arbejder på at styrke forskningsindsatsen.

Forskningen i JMC spænder bredt fra små studier til større protokoller, studier og længerevarende undersøgelser. Forskningen foregår i samarbejde med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og en række andre nationale og internationale samarbejdspartnere. 

 
De seneste års målrettede indsats for de mellemlange videregående uddannelser har båret frugt i form af akademiske grader, etablering af regelrette forskningsmiljøer samt etableringen af et professorat i jordemodervidenskab.

 
Vi vil i det kommende år fortsat prioritere de videnskabelige miljøer i relation til centrets højtspecialiserede områder - herunder medicinsk pædagogisk frontlinje forskning, der fortsat skal være en del af centrets profil. Vi vil bedre vilkårene for de akademiske forskere ved delestillinger, forskningslektorater og professorater. Og vil vil synliggøre forskningen som en del af den samlede kommunikationspolitik.

 

Forskningsstrategier for sygeplejersker og jordemødre

Centret har udarbejdet en forskningsstrategi for forskning i sygepleje og j​ordemoderfaglig forskning.​
Redaktør