Fertilitetsbehandling

​Klinikken tilbyder alle former for kunstig befrugtning og andre former for fertilitetsbehandling.


Vi behandler barnløse, der via egen læge, speciallæge eller en sygehusafdeling allerede er undersøgt for årsagen til deres barnløshed.  

NB: Vedr. behandling med Letrozol

Læs Fertilitetsklinikkens kommentar til et indlæg i Politiken 16. sept. vedr. fertilitetsbehandling med Letrozol 

Behandling, henvisning og ventetid

Læs mere om de forskellige typer af fertilitetsbehandling via oversigten nedenfor.

Efter behandling

Efter I/du har afsluttet behandling for barnløshed, vil vi gerne have oplysninger om ​det e​nkelte graviditets- og fødselsforløb. Oplysningerne bruger vi til at holde styr på klinikkens resultater og indberette til Sundhedsstyrelsen. Vi vil derfor bede jer/dig udfylde og returnere det skema I/du har fået ved graviditetsskanningen på Fertilitetsklinikken. 

Fertilitetsklinikkens behand
linger

(klik på en af overskrifterne nedenfor for at læse mere)