Fertilitetsbehandling og første samtale

Klinikken tilbyder alle former for kunstig befrugtning og andre former for fertilitetsbehandling.

Vi behandler barnløse, der via egen læge, speciallæge eller en sygehusafdeling allerede er undersøgt for årsagen til deres barnløshed.  

Vigtigt at vide

Inden den 1. samtale i Fertilitetsklinikken skal følgende være i orden; 
For at få det bedste udgangspunkt til samtalen er det vigtigt at de tilsendte spørgeskemaer returneres udfyldt senest 1 uge inden samtalen. Du og din eventuelle partner har modtaget spørgeskemaer som vedhæftede filer sammen med din indkaldelse via E-boks.

Uploades via www.minsundhedsplatform.dk Bemærk systemet kan kun uploade 3 sider ad gangen - Kan også sendes til afdelingen via sikker mail på vores hjemmeside.

  • Returner dit udfyldte spørgeskema senest 1 uge inden samtalen.
  • Medbring udfyldt samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger til samtalen.
  • Bliv aktiv på www.minsundhedsplatform.dk hvor du kan følge med i dit forløb og let kan kommunikere med afdelingen. Kan hentes som app på App Store og Google Play.
  • Kom i god tid – gerne 15 min. før din aftalte tid.
  • Parkeringsforholdene på Rigshospitalet er stærkt begrænsede, og vi anbefaler derfor, at man benytter offentlig transport. Det er ikke muligt at få parkeringstilladelse til dette besøg. Hvis du benytter egen bil, skal du parkere på offentlig vej. Husk at betale

Derudover skal du:  
- Være oprettet på www.MinSundhedsplatform.dk til fremtidig skriftlig kommunikation til Fertilitetsklinikken.
(Korrespondance ad denne vej gemmes i din elektroniske journal)

Du kan hente spørgeskemaerne her:

Behandling, henvisning og ventetid

Læs mere om de forskellige typer af fertilitetsbehandling via oversigten nedenfor.

Efter behandling

Efter I/du har afsluttet behandling for barnløshed, vil vi gerne have oplysninger om ​det e​nkelte graviditets- og fødselsforløb. Oplysningerne bruger vi til at holde styr på klinikkens resultater og indberette til Sundhedsstyrelsen. Vi vil derfor bede jer/dig udfylde og returnere det skema I/du har fået ved graviditetsskanningen på Fertilitetsklinikken. 

Fertilitetsklinikkens behand
linger

(klik på en af overskrifterne nedenfor for at læse mere)