Fertilitetsbehandling og første samtale

Klinikken tilbyder alle former for kunstig befrugtning og andre former for fertilitetsbehandling.

CORONA (COVID-19)

Lukket for tilmelding til behandling i Fertilitetsklinikken pga. Covid-19!

Da situationen omkring Coronavirus/COVID-19 hele tiden udvikler sig, betyder det, at det ikke længere er muligt at tilmelde sig til fertilitetsbehandlinger.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte:

 • Fertilitetsklinikken pr. tlf. 3545 4071 # 2 alle hverdage mellem kl. 10.00-12.00 
 • Sygeplejerskerne i Fertilitetsklinikken pr. tlf. 3545 4508 mellem kl. 09.00-12.00 og igen kl. 13.30-14.00
 • Enheden for Gentagne Graviditetstab pr. tlf. 3545 8486 mandag-torsdag mellem kl. 8.30-12.00

Fertilitetsklinikken er ekstraordinært lukket pga. Covid-19 på følgende datoer: 

 • 28. + 29. marts
 • 4. + 5. april
 • 9. + 10. + 11. + 12. + 13. april (påske)

Vedrørende fremmøde til aftaler i Fertilitetsklinikken

VIGTIGT: 

 • For de patienter som allerede er i aktuel behandling, må partner/ledsager kun deltage til ægudtagning. Ved alle øvrige skanninger bedes kvinden møde op alene (dette gælder også ved graviditetsskanning)!
 • Alle patienter, som har tid til den første samtale eller en opfølgende samtale i Fertilitetsklinikken, skal IKKE møde op i klinikken. Samtalen tages så vidt det er muligt telefonisk (berørte patienter vil blive kontaktet angående dette)

Er du patient i Fertilitetsklinikken eller i Enheden for Gentagne Graviditetstab, Rigshospitalet skal du være opmærksom på Sundhedsstyrelsens vejledning i forbindelse med Coronavirus.
Hvis du…   

har opholdt dig i udlandet
har været i kontakt med personer, som er smittet/i karantæne
Så må vi IKKE behandle dig før 28 dage efter mulig smitte (jf. Sundhedsstyrelsens vejledning for fertilitetsområdet). 

Du kan orientere dig om Coronavirus samt seneste anbefalinger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 

Vedr. 1. samtale i Fertilitetsklinikken

Patienter med tid til den første samtale i Fertilitetsklinikken vil i den kommende periode blive ringet op fremfor at skulle møde ind personligt. De berørte patienter bliver direkte kontaktet inden samtalen. 
Vi kan også anbefale at downloade pjecen; Ufrivillig barnløshed, benyt følgende link; Ufrivillig barnløshed

CORONA (COVID-19) – english

Registration for treatment in the Fertility Clinic is not possible due to the Covid-19!

As the coronavirus/COVID-19 situation is constantly evolving, this means that it is no longer possible to register for fertility treatment.

If you have any questions please contact: 

 • The Fertility Clinic, 3545 4071 between 10.00-12.00 (weekdays)
 • Nurse at the Fertility Clinic, 3545 4508 between 09.00-12.00 a.m. and again 13.30-14.00 p.m.
 • The Recurrent Pregnancy Loss Unit, 3545 8486 between 8.30-12.00 a.m. (Monday - thursday)

The Fertility Clinic is extraordinarily closed due to theCovid-19 on the following dates:

 • March 28. + 29. 
 • April 4. + 5. 
 • April 9. + 10. + 11. + 12. + 13. (Easter)

Regarding your appointment in the Fertility Clinic

IMPORTANT: 

 • For those patients who are already in current treatment, the partner/companion may ONLY participate at the aspiration
 • For all other scans the woman must appear alone (incl. pregnancy scan)
 • Patients with their first appointment in the clinics will instead receive a phone call

If you are a patient at The Fertility Clinic or at the Recurrent Pregnancy Loss Unit please contact the clinics if you have

 • been abroad in the past 28 days
 • if you have been in close contact with a person who has been quarantined

If so we cannot treat you for 28 days after possible infection. Keep up to date on coronavirus outbreak on the authorities’ website: 

Regarding the first appointment at the Fertility Clinic

Patients who have an appointment at the Fertility Clinic will be contacted by phone in stead of attendance at the clinic. Patients will be directly contacted prior to the appointment. 


Vi behandler barnløse, der via egen læge, speciallæge eller en sygehusafdeling allerede er undersøgt for årsagen til deres barnløshed.  

Vigtigt at vide

Inden den 1. samtale i Fertilitetsklinikken skal følgende være i orden; 
For at få det bedste udgangspunkt til samtalen er det vigtigt at de tilsendte spørgeskemaer returneres udfyldt senest 1 uge inden samtalen. Du og din eventuelle partner har modtaget spørgeskemaer som vedhæftede filer sammen med din indkaldelse via E-boks.

Uploades via www.minsundhedsplatform.dk Bemærk systemet kan kun uploade 3 sider ad gangen - Kan også sendes til afdelingen via sikker mail på vores hjemmeside.

 • Returner dit udfyldte spørgeskema senest 1 uge inden samtalen.
 • Medbring udfyldt samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger til samtalen.
 • Bliv aktiv på www.minsundhedsplatform.dk hvor du kan følge med i dit forløb og let kan kommunikere med afdelingen. Kan hentes som app på App Store og Google Play.
 • Kom i god tid – gerne 15 min. før din aftalte tid.
 • Parkeringsforholdene på Rigshospitalet er stærkt begrænsede, og vi anbefaler derfor, at man benytter offentlig transport. Det er ikke muligt at få parkeringstilladelse til dette besøg. Hvis du benytter egen bil, skal du parkere på offentlig vej. Husk at betale

Derudover skal du:  
- Være oprettet på www.MinSundhedsplatform.dk til fremtidig skriftlig kommunikation til Fertilitetsklinikken.
(Korrespondance ad denne vej gemmes i din elektroniske journal)

Du kan hente spørgeskemaerne her


Hvad kan du bruge ventetiden til

For at øge dine chancer for at blive gravid skal du være opmærksom på følgende:

Vægt
Hvis du har en BMI højere end 30 øges din risiko for komplikationer under fertilitetsbehandling og graviditet
Hvis din BMI er mindre end 19 kan det også være svært at blive gravid
Du kan med fordel bruge ventetiden til at optimere din vægt

Rygning
Rygning nedsætter chancen for at blive gravid og øger risikoen for graviditetskomplikationer. Derfor er det meget vigtigt at hverken du eller din eventuelle partner ikke ryger
Søg eventuelt hjælp til rygestop hos egen læge

Folinsyre
Folinsyre forebygger misdannelse af rygmarven hos fosteret. Det anbefales, at man tager 400 ug Folinsyre dagligt allerede 3 måneder før, man planlægger at blive gravid
Folinsyre kan købes i håndkøb på apoteket

Behandling, henvisning og ventetid

Læs mere om de forskellige typer af fertilitetsbehandling via oversigten nedenfor.

Efter behandling

Efter I/du har afsluttet behandling for barnløshed, vil vi gerne have oplysninger om ​det e​nkelte graviditets- og fødselsforløb. Oplysningerne bruger vi til at holde styr på klinikkens resultater og indberette til Sundhedsstyrelsen. Vi vil derfor bede jer/dig udfylde og returnere det skema I/du har fået ved graviditetsskanningen på Fertilitetsklinikken. 

Fertilitetsklinikkens behand
linger

(klik på en af overskrifterne nedenfor for at læse mere)