Personale i Fertilitetsrådgivningen

​​

Personalet i Fertilitetsrådgivningen består af:

Professor Anders Nyboe Andersen
Overlæge, ph.d. Anette Tønnes Pedersen
Overlæge, dr.med. Henriette Svarre Nielsen
Overlæge ph.d. Kristine Løssl
Overlæge ph.d. Janne G Bentzen
Afdelingslæge ph.d. Lotte Colnmorn
Bioanalytiker Joghn Berchtold
Bioanalytiker Simone Juul Marrott
Biolog Morten Rønn Petersen
Sygeplejersker Ann Christina Prilow
Sygeplejerske Dorthe Andersen
Sygeplejerske Louise Lunøe
Sygeplejerske Anne Egeberg
Lægesekretær Pia Kaas Hansen


Redaktør