Informationsmøde

​Vi holder informationsmøde for nyhenviste patienter 2 gange årligt. 

Sygeplejerske tager imod patient

​​

Informationsmødet er for nyhenviste kvinder med gentagne graviditetstab og deres eventuelle partner. Du/I kan kun deltage, hvis du/ er henvist til Enheden for Gentagne Graviditetstab.
 
Informationsmødet afholdes af enhedens speciallæger og specialsygeplejersker.  

Ventetid

Der desværre i øjeblikket ca. 8 måneders ventetid på at komme til informationsmøde og indledende samtale i Enheden for Gentagne Graviditetstab.

Indhold 

På mødet får du generel information om følgende:

  • Mulige årsager til gentagne graviditetstab
  • Udredning
  • Behandlingsmuligheder
  • Råd og anbefalinger før ny graviditet
  • Praktiske oplysninger om behandlingsforløbet, ventetider, blodprøver og meget mere. 
  • Forskning og udvikling i enheden.

Tid og sted

Næste informationsmøde er 14. maj 2018 kl. 18.30 - 21.00 i auditorium 2, stueetagen, opgang 44.
Infomødet er for de patienter, som har modtaget en invitation fra os. 

Invitation

Du vil blive indkaldt til informationsmødet elektronisk gennem borger.dk eller din e-boks. 

Redaktør