Informationsmøde

​Vi holder informationsmøde for nyhenviste patienter flere gange årligt. 

Sygeplejerske tager imod patient

​​

Informationsmødet er for nyhenviste kvinder med gentagne graviditetstab og deres eventuelle partner. Du/I kan kun deltage, hvis du/I er henvist til Enheden for Gentagne Graviditetstab.
 
Informationsmødet afholdes af enhedens speciallæger og specialsygeplejersker.  

Ventetid

Vi har i øjeblikket ingen ventetid, da vi har lavet om på vores indkaldelsesprocedure.

Ny procedure for indkaldelse

Indhold 

På mødet får du generel information om følgende:

  • Mulige årsager til gentagne graviditetstab
  • Udredning
  • Behandlingsmuligheder
  • Råd og anbefalinger før ny graviditet
  • Praktiske oplysninger om behandlingsforløbet, ventetider, blodprøver og meget mere. 
  • Forskning og udvikling i enheden.

Tid og sted

Næste informationsmøde er mandag den 8. april 2019 kl. 18.30 - 21.00 i auditorium 2, stueetagen, opgang 44.

Infomødet er for de patienter, som har modtaget en invitation fra os.

Invitation

Du vil blive indkaldt til informationsmødet elektronisk gennem borger.dk eller din e-boks. Redaktør