Information

Vejledning, ​pjecer og pat​ientinformation

​​​​

Aldersgrænse

Aldersgrænsen for behandling i Enheden for Gentagne Graviditetstab er 40 år. 

Henvisning på kvinden vil blive afvist, hvis den aktuelle venteliste gør, at kvinden ikke når at blive set inden det fyldte 40 år. 
 
Den individuelle behandling gennemføres, når kvinden er fyldt 40 år, men afsluttes efter færdigbehandling. 

Spørgeskemaer, samtykke og E-boks

Efter deltagelse til Informationsmødet, sendes spørgeskemaer og samtykker ud via E-boks. Vi kommunikerer udelukkende via E-boks. 

Til brug for den første samtale i Enheden for Gentagne Graviditetstab er det nødvendigt med de udfyldte spørgeskema og samtykker, da det er en forudsætning for at vi kan lægge planen. 

Såfremt skemaerne ikke er modtaget senest 14 dage inden samtalen, vil tiden blive annulleret, og enheden kan kontaktes mhp. ny tid. 

​​


Redaktør