Forskning

Oversigt over aktuelle forskningsprojekter i Enheden for Gentagne Graviditetstab

I Enheden for Gentagne Graviditetstab forsker vi meget og derfor bliver man som patient ofte tilbudt at indgå i flere forskningsprojekter på afdelingen. Vi ønsker at forstå mere om de grundlæggende årsager til Gentagne Graviditetstab og vi afprøver nye behandlinger i lodtrækningsforsøg der kan føre til fødsel af sunde og raske børn. Nedenfor kan du læse om de aktuelle projekter i klinikken, som I kan blive spurgt om at deltage i.


1) Plaquenil-projekt

Lodtrækningsforsøg, afprøvning af en ny behandling
Vi undersøger om behandling med antimalaria-midlet Plaquenil (Hydroxychloroquin) før og under graviditeten kan øge chancen for at gennemføre en graviditet hos kvinder med gentagne graviditetstab. Antimalaria-midlet Plaquenil har vist at have en gavnlig effekt ved mange sygdomme, der skyldes forstyrrelser i immunsystemet. Der er rapporteret om en patient fra England med 20 tidligere graviditetstab, som efter behandling med Plaquenil gennemførte sin 21. graviditet og fødte en søn. Ved første samtale, vil det blive vurderet om den enkelte patient opfylder kravene til at kunne indgå i projektet. Det er et lodtrækningsforsøg, hvilket betyder, at man tilfældigt bliver tildelt en plads i én af to grupper. Den ene gruppe modtager Plaquenil og den anden gruppe modtager placebo (pille uden aktivt stof). Hverken I eller vi vil vide om kvinden får det aktive stof eller placebo. Dette er den eneste måde, vi sikkert kan afgøre, om denne behandling virker. 
Hvis man taber sin graviditet i projektet, bliver man tilbudt det aktive stof Plaquenil inden næste graviditet. Hvis man opfylder inklusionskriterier kan man ikke få tilbudt Plaquenil uden at deltage i projektet.

For at kunne deltage: Projektet inkluderer patienter som opfylder følgende kriterier: kvinder 18-39 år, mindst 4 graviditetstab, uden misdannelse/store muskelknuder i livmoderen og med en normal kromosomanalyse på parret. Derudover skal en række blodprøver være normale. Man må gerne være i fertilitetsbehandling.
Kontaktpersoner: Overlæge Henriette Svarre Nielsen, Projektsygeplejerske Louise Lunøe. 

2) Mikrobiomet og Gentagne Graviditetstab – MiRPL

I dette forskningsprojekt undersøger vi sammensætningen af mikroorganismer og immunsystemet før en graviditet og i en eventuel graviditet hos 150 par, der har oplevet gentagne graviditetstab. Projektet vil bidrage med helt ny viden om, hvordan mikroorganismer i vores krop er med til at regulere vores immunsystem, hormonsystem og fertilitet. Der tages prøver til første samtale, første graviditetsskanning, ved afslutning i graviditetsuge 16-17 eller ved et nyt graviditetstab og ved fødsel, dvs. der tages kun prøver i forbindelse med allerede planlagte besøg herinde.
I projektet undersøger vi sammensætningen af mikroorganismer i spyt, skede, endetarm, afføring og livmoderslimhinde. Vi undersøger også mikroorganismer i mandens sæd, da der sker en udveksling af mikroorganismer mellem kvinden og manden, som måske kan ændre miljøet i livmoderen. Derudover undersøger vi for hormonforstyrrende stoffer i urin og blodprøve hos parret. Spyt og hårprøver undersøges for betydning af stresshormon og sammenhængen mellem forhøjet stresshormon og de andre hormonsystemer. Der tages blodprøver for at undersøge immunsystemet og faktorer, der har betydning for en vellykket graviditet. Via elektroniske spørgeskemaer stiller vi en række spørgsmål vedr. fysisk og mental sundhed. Mikroorganismernes sammensætning, øvrige prøvesvar og spørgeskemasvar vil blive sammenlignet med parrets tidligere forløb og aktuelle behandlingsforløb. 
Vi håber med dette projekt at finde flere årsager til, hvorfor par oplever gentagne graviditetstab og dermed finde nye behandlinger. 

For at kunne deltage: Projektet inkluderer ny-henviste patienter som opfylder følgende kriterier: kvinder 18-39 år, uden misdannelse/store muskelknuder i livmoderen og med en normal kromosomanalyse på parret. Man må gerne være i fertilitetsbehandling. Det er ikke et krav, at både kvinde og mand deltager, dvs. man kan godt deltage uden sin partner. 
Kontaktpersoner: Læge Maria Christine Krog, ph.d.-studerende, Læge Sofie Bliddal, ph.d.-studerende, medicinstuderende: Anna Slot og Josefine Reinhardt Nielsen. 

3) PERSIMUNE-biobank

PERSIMUNE-biobank er et samarbejde på tværs af afdelinger på Rigshospitalet, som fokuserer på at undersøge patienter med et udfordret immunsystem. Generelt set vil det biologiske materiale undergå laboratorie-analyser, som giver oplysning om, hvordan immunsystemet fungerer, om stofskiftet eller om en eventuel pågående infektion. Der kan også være tale om analyser af den genetiske information, for at belyse betydning af arv for menneskets evne til at få sit immunsystem til at fungere og for risikoen for at få infektion. Data fra disse analyser vil blive koblet til oplysninger i din journal for at kunne tolke resultaterne bedst muligt. Det biologiske materiale du donerer til PERSIMUNE-biobanken har derfor stor betydning for forskernes arbejde med udvikling af ny diagnostik og behandling til gavn for fremtidens patienter. 

For at kunne deltage: Alle ny-henviste patienter vil blive spurgt, om de har lyst til at deltage med en blodprøve til dette projekt til første samtale.
Kontaktpersoner: Overlæge Henriette Svarre Nielsen, Projektsygeplejerske Louise Lunøe. 

4) Meditation og Mindfulness hos kvinder med Gentagne Graviditetstab

Vi vil med ovennævnte studie undersøge om meditation og mindfulness kan reducere stress samt øge den mentale sundhed og trivsel under et behandlingsforløb i Enheden for Gentagne Graviditetstab. Det er veldokumenteret, at nedsat frugtbarhed kan have en lang række alvorlige psykiske, seksuelle og sociale konsekvenser for individet og at dette kan føre til en eksistentiel krise. Vi ønsker at undersøge og validere om denne metode kan imødekomme patienternes behov for mental sundhed og trivsel i behandlingsforløbet i Enheden for Gentagne Graviditetstab.
Studiet er et lodtrækningsstudie. Det vil sige, at den ene halvdel af kursusdeltagerne tilbydes oplæring af en professionel meditationsinstruktør til selvstændigt at kunne udføre meditation og mindfulness, og den anden halvdel tilbydes afdelingens normale behandlingstilbud. 

For at kunne deltage: Alle ny-henviste patienter, der har et behandlingsforløb hos os vil blive tilbudt screening til dette projekt og vi forventer at inkludere i alt 64 kvinder. 
Kontaktperson: Sygeplejerske Karen Henriette Kirchheiner Jensen
Underviser: Catherine Daverne

5) Afdelingens database

I Enheden for Gentagne Graviditetstab har vi en database over nuværende og tidligere patienter samt en biobank med biologisk materiale. På baggrund af denne database har vi kunnet udføre adskillige studier af en stor gruppe af par med gentagne graviditetstab og har bl.a. kunnet påvise at forstyrrelser i immunsystemet spiller en rolle for gentagne graviditetstab. Der gemmes oplysninger vedr. jeres graviditeter og udredning. 

For at kunne deltage: Alle par vil blive bedt om at deltage i afdelingens database og biobank, da oplysningerne herfra er vigtige for vores fremtidige muligheder for at lave forskning af høj kvalitet til gavn for fremtidige patienter.Redaktør