Sygeplejerske gør patient klar til blodprøvetagning

​​​​​​​​​​

Enheden for Gentagne Graviditetstab i Region Hovedstaden

Velkommen til Enheden for Gentagne Graviditetstab i Region Hovedstaden.

Vi er en offentlig klinik i Danmark, der udreder og behandler kvinder med gentagne graviditetstab.

Enheden for Gentagne Graviditetstab i Region Hovedstaden har i øjeblikket cirka 3 måneders ventetid.

Vigtigt vedr. udlevering af PLAQUENIL fra apoteket

Så er det igen muligt at udskrive recepter på tablet Plaquenil fra Enheden for Gentagne Graviditetstab. Når du har ca. 14. tabletter tilbage af Plaquenil, kan du kontakte enheden mhp. at få udskrevet en ny recept samt en udleveringstilladelse til dette præparat. Vi skal gøre opmærksom på, vi ikke som tidligere kan udskrive recepter, der kan benyttes til flere udleveringer eller i større doser. Du skal ved kontakt til klinikken oplyse, hvilket apotek du benytter. 

Henvendelse til Enheden for Gentagne Graviditetstab er muligt mandag til torsdag (undtagen helligdage) mellem kl. 08.30-12.00 på tlf. 3545 8486.

Mange hilsner
Personalet i Enheden for Gentagne Graviditetstab


CORONA (COVID-19)

Er du patient i Enheden for Gentagne Graviditetstab, Rigshospitalet skal du være opmærksom på Sundhedsstyrelsens vejledning i forbindelse med Coronavirus.

Hvis du…   
  • har opholdt dig i udlandet 
  • har været i kontakt med personer, som er i karantæne/smittede                                                   
Så må vi IKKE behandle dig før 28 dage efter mulig smitte (jf. Sundhedsstyrelsens vejledning for fertilitetsområdet).

Du kan orientere dig om seneste anbefalinger vedr. Coronasmitte via Sundhedsstyrelsens hjemmeside: 

Vedrørende fremmøde til aftaler i Enheden for Gentagne Graviditetstab


VIGTIGT: 
  • For de patienter som allerede er i aktuel behandling, bedes kvinden møde op alene (dette gælder også ved graviditetsskanning)!
  • Alle patienter, som har tid til den første samtale eller en opfølgende samtale i Enheden for Gentagne Graviditetstab, skal IKKE møde op i klinikken. Samtalen tages så vidt det er muligt telefonisk (berørte patienter vil blive kontaktet angående dette)

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte:
  • Enheden for Gentagne Graviditetstab pr. tlf. 3545 8486 mandag-torsdag mellem kl. 8.30-12.00


CORONA (COVID-19) - english

If you are a patient at the Recurrent Pregnancy Loss Unit please contact the clinic if you have
  • been abroad in the past 28 days 
  • if you have been in close contact with a person who has been quarantined

If so we cannot treat you for 28 days after possible infection. Keep up to date on coronavirus outbreak on the authorities’ website: 

Regarding your appointment in the Fertility Clinic

IMPORTANT: 
  • For those patients who are already in current treatment the woman must appear alone (incl. pregnancy scan)
  • Patients with their first appointment in the clinic or has planned a follow up will instead receive a phone call    

If you have any questions please contact: 
  • The Recurrent Pregnancy Loss Unit,  3545 8486 between 8.30-12.00 (Monday-Thursday)