Strategi for Fertilitetsklinikken

​Fertilitetsklinikken er i gennem de seneste 20 år vokset til at være den største offentlige klinik i Norden og et betydende Europæisk reproduktionscenter. ​

​​

Visionen er at styrke vores position som et førende reproduktionscenter inden for klinisk fertilitetsbehandling og reproduktionsmedicinsk forskning i både Norden og Europa.   

Vores ambition er fortsat at kunne tilbyde alle former for fertilitetsbehandling samt løbende at udvikle nye teknikker og metoder til bedre og mere sikker patientbehandling. 

Fertilitetsklinikken ønsker at videreudvikle det eksisterende initiativ omkring rådgivning og vurdering af par med henblik på at forebygge fremtidige fertilitetsproblemer. Redaktør