Strategi for Fertilitetsklinikken

​Fertilitetsklinikken er i gennem de seneste 20 år vokset til at være den største offentlige klinik i Norden og et betydende Europæisk reproduktionscenter. ​

​​

Visionen er, at blive det førende reproduktionscenter i Norden samt at være blandt top-fem af reproduktionscentrene i Europa.

Fertilitetsklinikken ønsker at videreudvikle det eksisterende initiativ omkring rådgivning og vurdering af par med henblik på at forebygge fremtidige fertilitets problemer. Klinikken håber at kunne skaffe finansiering til drift af Fertilitetsrådgivningen, også efter 2014 hvor den nuværende finansiering ophører.


Redaktør