Om Fertilitetsklinikken

Fertilitetsklinikken tilbyder behandling af barnløshed med alle former for assisteret reproduktion.

​​

Hos kvinder med maligne lidelser foretages vurdering og fertilitetsbevarende behandling i et tæt samarbejde mellem Fertilitetsklinikken, Reproduktionsbiologisk Laboratorium og Gynækologisk klinik og der er også udviklet et godt samarbejde med Fertilitetsklinikkerne Skejby og Odense omkring nedfrysning af æggestokkevæv.

Funktionsområder

Fertilitetsklinikken varetager primært infertilitetsbehandling men derudover en vis udredning. Fertilitetsklinikken forestår flere behandlingstyper, hvoraf de væsentligste behandlinger er:

  1. IVF behandling. 
  2. ICSI behandling 
  3. Behandling med nedfrosne embryoner (FER) 
  4. Intrauterin insemination med mandens sæd (IUI-H) og donorsæd (IUI-D) 
  5. Præimplantations-genetisk diagnostik (PGD) 
  6. Ægdonation 
  7. Assisteret befrugtning hos HIV og hepatitis positive patienter 
  8. Kryopræservering af ovarievæv forud for behandling af malign sygdom. 
  9. Reproduktionsimmunologisk udredning (bl.a. habituel abort) 
  10. Fertilitetskirurgi og relevant gynækologisk endokrinologiRedaktør