Henvisning

​Det er praktiserende læge eller speciallæge, der henviser til Fertilitetsklinikken.

Bemærk. Der må påregnes ventetid med inseminationsbehandling med donorsæd.

Dvs. man kan blive afvist til en behandling. Dette skyldes klinikken har været nødt til at indføre begrænsninger i vores behandlingstilbud.

Rigshospitalets Fertilitetsklinik modtager henvisninger til alle typer af fertilitetsbehandling. 

Klinikken har i øjeblikket cirka 8 måneders ventetid. 

Henvisning til behandling skal modtages inden kvinden fylder 40 år. I henhold til gældende regler afsluttes behandling på de offentligt fertilitetsklinikker når kvinden fylder 41 år.

For at blive henvist til fertilitetsbehandling er det et krav, at der ikke er fælles børn i hjemmet. 
For enliges vedkommende, kan man ikke få behandling hvis man har et barn i forvejen. 

VIGTIGT: Henvisningen skal indeholde patientens telefonnummer samt cpr.nr. på patientens partner. 

Obligatoriske blodprøver 

Før parret kan starte behandling, skal følgende lovpligtige blodprøver tages for både kvinden og manden:

 • Hepatitis B (HBsAg) 
 • Hepatitis B (HBV-core antistof)
 • Hepatitis C (anti-HCV) 
 • HIV

Andre undersøgelser inden henvisning

Kvinden
Der skal foreligge svar på følgende undersøgelser:
 • Celleprøve (smear) fra livmoderhalsen. Skal være under 3 år gammel
 • Podning for klamydia fra kvindens livmoder
 • Test for om man har haft røde hunde. Hvis testen er negativ, anbefaler man vaccination, og herefter må man først forsøge at opnå graviditet efter 1 måned
 • Blodprøvesvar på følgende blodprøver: AMH, TSH, TPO, FSH og Østradiol
Hvis man på henvisningstidspunkt ved, man skal påbegynde behandling med insemination, skal kvinden have fået foretaget en vurdering af passage gennem æggeledere ved hjælp af enten røntgenundersøgelse af livmoder og æggeledere (hystero-salpingo-grafi; HSG) eller vandskanning (hystero-salpingo-ultrasonografi; HSU).

Hvis man på henvisningstidspunkt ved, man skal påbegynde reagensglasbehandling, vil en passageundersøgelse ikke være nødvendig.

Manden/partner
Følgende oplysninger skal være oplyst:  
 • Cpr. nr. på vir/partner
 • Skriftligt svar på en sædanalyse (denne skal være under 1 år gammel)

Ved dårlig sædkvalitet

 • Hos par, hvor manden har en meget dårlig sædkvalitet, anbefaler vi, at manden samtidig henvises til undersøgelse på Rigshospitalets Klinik for Vækst og Reproduktion, afsnit 5064, da det vil forkorte den tid, parret skal vente, før de kan komme i fertilitetsbehandling. Redaktør