Fertilitetsrådgivningen

Fertilitetsrådgivningen tilbyder personlig rådgivning til mænd og kvinder - individuelt eller i par. For at få en tid i rådgivningen skal man bo i Region Hovedstaden og ikke have forsøgt at blive gravid i over et år.


Corona guidelines

Da situationen omkring Coronavirus/COVID-19 hele tiden udvikler sig, er vi nødt til at skærpe forholdsreglerne i vores klinik. Ved aftaler i Fertilitetsrådgivningen skal du/I medbringe mundbind til dit/jeres besøg i klinikken. Hvis dette ikke er muligt, udleveres der mundbind i Informationen i stueplan ved hovedindgangen. Du/I bedes bære mundbind under hele besøget i Fertilitetsrådgivningen. 

Generelt

Du skal være opmærksom på Sundhedsstyrelsens vejledning i forbindelse med Coronavirus. 

Hvis du…    

  • har symptomer/er syg
  • har opholdt dig i lande med særlig smitterisiko
  • har været i kontakt med personer, som er syge eller i karantæne

Så må vi IKKE behandle dig før 48 timers symptomfrihed.

Det betyder, du ikke må møde op i Fertilitetsafdelingen, og du kan heller ikke modtage rådgivning/blive undersøgt før 48 timers symptomfrihed.

Særlige områder med Coronavirus samt seneste anbefalinger om smitte kan du orientere dig om på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:


Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte Fertilitetsrådgivningen via mail:


English

If you have an appointment for counseling at The Fertility Clinic contact the clinic if you have been in an area with high risk of coronavirus in the past 48 hours  or if you have been in close contact with a person who has. If so we cannot see you in the clinic until 48 hours after possible infection.

Because of the current situation you must wear a facemask throughout the visit. This means that you yourself have to bring facemask for your visit to the clinic. If this is not possible, facemasks are provided in the Information at ground level at the main entrance.

Several areas and countries have a particularly high risk of coronavirus spread. Keep up to date on coronavirus outbreak areas on the authorities’ website:

www.sst.dk

If you have any questions please contact the clinic by mail: