Fertilitetsafdelingen og COVID-19

​Dansk


Mundbind og adgang til afdelingen

Ved aftaler i Fertilitetsafdelingen eller Enheden for Gentagne Graviditetstab skal man bære mundbind under hele besøget. Det betyder, du/I selv skal medbringe mundbind til jeres besøg i afdelingen. Hvis dette ikke er muligt, udleveres der mundbind i Informationen i stueplan ved hovedindgangen, da alle bedes iføre sig mundbind, når man benytter elevatorerne. 

Vi gør opmærksom på, at det i weekenderne kun er muligt at komme op på Fertilitetsafdelingen via Rigshospitalets hovedindgang. Alle andre indgange er låst. Når du skal møde i Fertilitetsafdelingen

Det er VIGTIGT, at du husker følgende:

 • Du kan IKKE have din partner/ledsager med til aftaler/scanninger i Fertilitetsafdelingen. Kvinden skal møde op alene
 • Ved alle aftaler skal der bæres mundbind under hele besøget dvs. fra du træder ind i elevatoren på vej til afdelingen, til du går ud af elevatoren igen
 • Din partner/ledsager kan deltage ved ægudtagning (aspiration)
 • Din partner/ledsager kan deltage ved graviditetsskanning
 • Særligt vedr. inseminationsbehandlinger med en partner: Partner skal selv møder op og afl. sædprøven om morgenen på inseminationsdagen. Kvinden må IKKE være med. Ligeledes skal kvinden selv møde op til selve inseminationen. Partner må IKKE være med.
 • Der er kun adgang til Rigshospitalet via hovedindgangen i weekender
 • Alle patienter, som har tid til den første samtale eller en opfølgende samtale i Fertilitetsafdelingen, skal som udgangspunkt IKKE møde op i afdelingen. Samtalen foregår, så vidt det er muligt, telefonisk. Via indkaldelsen du/I modtager i e-boks, vil det fremgå, om samtalen skal foregå pr. telefon, eller om den skal foregå med fremmøde på Fertilitetsafdelingen.

Læs mere om "Første samtale".Vær særligt opmærksom på

Er du patient i Fertilitetsafdelingen eller i Enheden for Gentagne Graviditetstab, Rigshospitalet skal du være opmærksom på Sundhedsstyrelsens vejledning  i forbindelse med Coronavirus. 

Vi må IKKE behandle dig før 28 dage efter mulig smitte (jf. Sundhedsstyrelsens vejledning for fertilitetsområdet). 

Hvis du…   

 • ikke har overholdt Udenrigsministeriets vejledning i forhold til rejser til udlandet
 • har været i kontakt med personer, som er smittet/i karantæne

Hold dig altid orienteret  om Coronavirus samt seneste anbefalinger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.English


Facemasks and entry

At appointments in the Fertility Department or the Recurrent Pregnancy Loss Unit you must wear facemask throughout the visit. This means that you yourself have to bring facemask for your visit to the department. If this is not possible, facemask are provided in the Information at ground level at the main entrance, as all are asked to wear facemask when using the lifts. 

Please notice that on weekends it is only possible to get to the Fertility Department via Rigshospitalet's main entrance. All other entries are locked. When visiting the Fertility Department

It is important that you remember:

 • Unfortunately you CANNOT bring a partner/companion to appointments in the Fertility Department. The woman must show up alone 

 • Wear a facemask all the time 

 • It is possible to bring a partner during aspiration

 • It is possible to bring a partner to pregnancy scans

 • Regarding insemination treatment with a partner: The partner must bring the sperm sample to the laboratory alone as well as the woman must appear alone at the clinic for the insemination treatment later the same day

 • During weekends it is only possible to enter the hospital via the main entrance

 • Some patients with their first appointment in the clinic will receive a phone call and others will have their appointment at the clinic. Please read the information letter about your appointment carefully.  Contact the Fertility Department if...

If you are a patient at The Fertility Department or at the Recurrent Pregnancy Loss Unit please contact the clinics if you have:

 • has not complied with the Ministry of Foreign Affairs' guidance in relation to trips abroad

 • if you have been in close contact with a person who has been sick or quarantined

If so we cannot treat you for 28 days after possible infection. Keep up to date on coronavirus outbreak on the authorities' website: www.sst.dk Redaktør