Lukkeplan efter sygeplejestrejkens ophør - opdateret 27. august 2021

Information om inseminationsbehandling, reagensglasbehandling, behandling med fryseæg samt ferie- og weekendlukket. 

Lørdag d. 28. august ophører sygeplejerskestrejken. 

Det betyder, at fra 28. august besvarer sekretariatet akutte henvendelser pr. telefon mellem kl. 10.00-12.00.

Det er ikke muligt at komme i kontakt med læger, sygeplejersker eller laboratoriet i weekenden. 

Ved akut behov for lægehjælp kontakt 1813.

VIGTIGT

Vær opmærksom på, at der vil være rigtig mange, der tilmelder sig behandlinger. Derfor skal I være forberedt på, at vi indimellem er nødt til at afvise nogen. Dvs. at I ikke kan få tildelt en plads mhp. start af behandling. 

Der vil blive taget højde for dette, næste gang man tilmelder sig behandling, men vi kan desværre ikke garantere, at man på trods af tidligere afvisning vil få tildelt en plads.

For tilmelding til behandling efter sygeplejestrejken gælder følgende datoer.

 Vær opmærksom på der kan forekomme ændringer: 

Reagensglasbehandling i lang protokol

Første blødningsdag tidligst d. 29. august 2021

Reagensglasbehandling i kort protokol

Første blødningsdag tidligst d. 29. august 2021


* PGT (ægsortering) i lang protokol

Første blødningsdag tidligst d. 29. august 2021


* PGT (ægsortering) i kort protokol

Første blødningsdag tidligst d. 29. august 2021


Inseminationsbehandling 

Første blødningsdag tidligst d. 13. september 2021


! VIGTIGT vedr. tilmelding til frysebehandling 

- sekretæren tager først imod tilmeldinger til behandling med fryseæg fra mandag d. 30. august 2021 

    • For tilmelding til frysebehandling i spontan cyklus gælder: Første blødningsdag tidligst d. 24. august 2021.Hvis man har en kort cyklus, kan man risikere først at kunne melde sig til behandling i næste cyklus. Der vil blive taget stilling til dette ved tilmelding
    • For tilmelding til frysebehandling i stimuleret cyklus gælder første blødningsdag tidligst d. 29. august 2021.Eksempel på tilmelding: 

Hvis man skal starte i behandling med reagensglasbehandling i kort protokol, og man får sin menstruation d. 29. august, kontakter man afdelingen den 29. august og tilmelder sig behandling. 

Hvis man får sin menstruation før den 29. august, må man vente til næste menstruation, før man kan melde sig til behandling.  

* Særligt vedr. PGT (ægsortering):

Du skal være særlig opmærksom på, at behandling med PGT (ægsortering) i aktuelle periode primært vil være i "Kort Protokol”. 

Hvis vi skønner, det er mere hensigtsmæssigt med ”Lang Protokol”, kan du få tilbudt denne behandling.  

Redaktør