Hvordan tilmelder jeg mig behandling?

Tilmelding til IVF/ICSI behandling 

Tilmelding til I​VF/ICSI behandling skal ske på din blødnings første dag til afdelingens telefonsvarer: 3545 4071 - tast 3.

Du skal her tyd​eligt oplyse: ​

 • Navn
 • Cpr. nr. 
 • Dato for første blødningsdag
 • Tlf. nummer vi kan træffe dig på

Tilmelding til behandling med ægsortering (PGT) 

Tilmelding til PG​​​T behandling skal ske på din blødnings første dag til afdelingens telefonsvarer: 3545 4071 - tast 3.

Du skal her tydeligt oplyse: 

 • ​Navn
 • Cpr. nr. 
 • Dato for første blødningsdag
 • Cykluslængde 
 • Højde
 • Vægt
 • Oplys om du bruger p-piller
 • Tlf. nummer vi kan træffe dig på   

Tilmelding til FET behandling (behandling med fryseæg) samt behandling med insemination

Tilmelding til behandling med fryseæg eller behandling med insemination skal ske på din blødnings første dag til afdelingens sekretærer: 3545 4071 - tast 1 alle dage mellem kl. 8.30-10.00 og lørdage kl. 10.00-12.00 (lukket søn- og helligdage).

OBS! Alle tilmeldinger til overstående behandlinger vil i den kommende tid blive screenet af afdelingens læger og prioriteret ud fra kriterier omkring alder, afbrudte behandlinger som følge af nedlukningen og særlige medicinske forhold.

Hvis du er syg

Hvis du er syg (det gælder alle sygdomme),  har været i kontakt med en person som er syg, eller er i karantæne pga. Covid-19, kan du ikke melde dig til fertilitetsbeha​ndling. Du kan først melde dig til behandling efter overstået karantæne eller efter 2 dages symptomfrihed.

Når vi har modtaget din tilmelding

IVF/ICSI/ægsortering (PGT)

Når vi har modtaget din tilmelding, kontakter vi dig mellem kl. 12.00-14.00 mandag - lørdag (vi ringer ikke om søndagen og i helligdage ). Her får du besked, om det er muligt for dig/j​​er at starte behandling. Dette gælder for både IVF/ICSI behandling, behandling med ægsortering (PGT) samt behandling med fryseæg.

Insemination

Når vi har modtaget din tilmelding, kontakter vi dig mellem kl. 12.00-14.00 mandag - lørdag (vi ringer ikke om søndagen og i helligdage ). Her får du besked, om det er muligt for dig/jer at starte behandling.

Særligt for behandling med donorsæd gælder det, at man efter tilmelding til behandling vil blive kontaktet tirsdag, torsdag og lørdag mellem kl. 12.00-14.00 (gælder ikke på lukke- eller helligdage) mhp., om det er muligt for dig/jer at starte behandling.

Må jeg have min partner med på Afdeling for Fertilitet?

 • Partner må deltage den dag, kvinden skal have taget æg ud (aspiration)
 • Partner må deltage den dag, kvinden skal have lagt æg tilbage (transferering)
 • Særligt vedr. inseminationsbehandling med en partner: Partner skal selv møde ind og aflevere sædprøve til laboratoriet på inseminationsdagen om morgenen. Kvinden må ikke være med. Partner må gerne deltage ved selve inseminationsbehandlingen. 
 • Til alle andre undersøgelser/skanninger skal kvinden møde alene

Vi opdaterer løbende denne hjemmeside, når der er ny information 

Du kan orientere dig om Coronavirus samt seneste anbefalinger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk

Vedr. 1. samtale i Afdeling for Fertilitet

Patienter med tid til den første samtale i Afdeling for Fertilitet vil i den kommende periode blive ringet op fremfor at skulle møde op i afdelingen personligt. De berørte patienter bliver direkte kontaktet inden samtalen. 
Vi anbefaler, at du  downloader og læser pjecen; Ufrivillig barnløshed
 

VIGTIGT!

Inden din/jeres første samtale skal vi i afdelingen have modtaget tilsendte spørgeskema og samtykkeerklæring til udlevering af helbredsoplysninger senest 14 dage før samtaletiden i Afdeling for Fertilitet. Dette gøres via MinSundhedsplatform. Disse dokumenter har stor betydning for planlægningen af din/jeres kommende behandling. 
Hvis ikke vi har modtaget de tilsendte dokumenter, vil vi være nødsaget til at udskyde samtalen, hvilket vil betyde længere ventetid mhp. at starte behandling.  

How do I register for treatment?

Registration for PGT treatment

Registration for PGT treatment must be done the first day of your bleeding. You will have to leave a message at the clinics answering machine: 3545 4071 – press 3

We need following information: 

 • ​Your name
 • Cpr. number 
 • Date for your first day of bleeding
 • Your weight 
 • Your height
 • Are you using birth control pills  
 • Tel. number where we can reach you 

Registration for IVF/ICSI treatment

Registration for IVF/ICSI treatment has to be done the first day of your bleeding. You will have to leave a message at the clinics answering machine: 3545 4071 – press 3

We need following information: 

 • ​Your name
 • Cpr. number 
 • Date for your first day of bleeding
 • Tel. number where we can reach you 

Registration for FET treatment (treatment with frozen embryos) and insemination treatment 

Registration for treatment with frozen embryos and insemination treatment must be done the first day of your bleeding. You will have to contact the secretary at the Fertility Clinic ​between the hours 8.30-10.00 a.m. and Saturdays 10.00-12.00 (closed Sundays and public holidays): 3545 4071 - press 1.

NOTE!

All registrations will be prioritized by the doctors at the clinic based on age criteria, discontinued treatments due to the shutdown and special medical conditions.

If you are sick

If you are  sick (this applies to all diseases), have been in contact with a person who is  sick or quarantined due to Covid-19, you cannot receive fertility treatment.

You can only register for treatment after ended quarantine or after 2 days without any symptoms. 

You will be contacted (except Sundays and public holidays) between the hours 12.00-14.00 and get informed if it is possible for you to start treatment. This applies to both IVF / ICSI treatment, treatment with frosen embryos and insemination treatment. ​

IMPORTANT!

 • It is possible for a partner to enter the Fertility Clinic on the day for the aspiration
 • It is possible for a partner to enter the Fertility Clinic on the day for the transferation
 • It is possible for a partner to enter the Fertility Clinic on the day for the pregnancy scan
 • Regarding insemination treatment with a partner: The partner must appear alone to bring the sperm sample to the laboratory. It is possible for a partner to be present for the insemination treatment. 
 • For all other examinations the woman must appear alone.

Regarding your first appointment in the Fertility Clinic

Before your first appointment at the Fertility Clinic it is very important that we receive the documents we have attached to your letter regarding your date of your appointment. You have received the documents via E-boks. You have to send your completed questionnaires to the clinic via MinSundhedsplatform. 

14 days prior to your consult it is absolutely necessary that we have received the documents. Otherwise we have to postpone you appointment in the Fertility Clinic.

Vi behandler barnløs​e, der via egen læge, speciallæge eller en sygehusafdeling allerede er undersøgt for årsagen til deres barnløshed.  

Vigtigt at vide

Inden din/jeres første samtale skal vi i afdelingen have modtaget tilsendte spørgeskema og samtykkeerklæring til udlevering af helbredsoplysninger senest 14 dage før samtaletiden i Afdeling for Fertilitet. Dette gøres via MinSundhedsplatform. Disse dokumenter har stor betydning for planlægningen af din/jeres kommende behandling. Samtykke til behandling skal vi modtage efter din/jeres første samtale.

Hvis ikke vi har modtaget de tilsendte dokumenter, vil vi være nødsaget til at udskyde samtalen, hvilket vil betyde længere ventetid mhp. at starte behandling.

Uploades via www.minsundhedsplatform.dk

 • Bliv aktiv på www.minsundhedsplatform.dk hvor du kan følge med i dit forløb og let kan kommunikere med afdelingen. Kan hentes som app på App Store og Google Play.

 • Returner dit udfyldte spørgeskema senest 14 dage inden samtalen.

 • Returner dit udfyldte samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger senest 14 dage inden samtalen.

 • Hvis du/I har en tid i klinikken til fremmøde – kom til tiden og tidligst 10 min. før din/jeres aftalte tid. Husk engangsmundbind.

 • Parkeringsforholdene på Rigshospitalet er stærkt begrænsede, og vi anbefaler derfor, at man benytter offentlig transport. Det er ikke muligt at få parkeringstilladelse til dette besøg. Hvis du/I benytter egen bil, skal du/I parkere på offentlig vej. Husk at betale.

Derudover skal du være oprettet på www.MinSundhedsplatform.dk til fremtidig skriftlig kommunikation til Afdeling for Fertilitet (Korrespondance ad denne vej gemmes i din elektroniske journal).​

Hvad kan du bruge ventetiden til

For at øge​ dine chancer for at blive gravid skal du være opmærksom på følgende:

Vægt

Hvis du har en BMI højere end 30 øges din risiko for komplikationer under fertilitetsbehandling og graviditet
Hvis din BMI er mindre end 19 kan det også være svært at blive gravid
Du kan med fordel bruge ventetiden til at optimere din vægt

Rygning

Rygning nedsætter chancen for at blive gravid og øger risikoen for graviditetskomplikationer. Derfor er det meget vigtigt at hverken du eller din eventuelle partner ikke ryger. 
Søg eventuelt hjælp til rygestop hos egen læge

Fol​​insyre

Folinsyre forebygger misdannelse af rygmarven hos fosteret. Det anbefales, at man tager 400 ug Folinsyre dagligt allerede 3 måneder før, man planlægger at blive gravid
Folinsyre kan købes i håndkøb på apoteket

Behandling, henvisning og ventetid

Læs mere om de forskellige typer af fertilitetsbehandling via oversigten nedenfor.

Efter behandling

Efter I/du har afsluttet behandling for barnløshed, vil vi gerne have oplysninger om ​det e​nkelte graviditets- og fødselsforløb. Oplysningerne bruger vi til at holde styr på afdelingens resultater og indberette til Sundhedsstyrelsen. Vi vil derfor bede jer/dig udfylde og returnere det skema I/du har fået ved graviditetsskanningen på Afdeling for Fertilitet.