Sygeplejestrejke 2021 - Afdeling for Fertilitet

Afdeling for Fertilitet (Fertilitetsklinikken og Enheden for Gentagne Graviditetstab samt Fertilitetsrådgivningen) er blevet udpeget til strejke i forbindelse med den aktuelle sygeplejerskestrejke.
Patienter som bliver berørt af nedenstående vil 2 dage før den planlagte aftale modtage besked om dette via e-boks.

For patienter tilknyttet Fertilitetsklinikken betyder det: 


 • Patienter med tid til at deltage ved Afdeling for Fertilitets informationswebinar d. 22. juni får aflyst deres webinar og vil i første omgang blive inviteret til at deltage d. 17. august 2021

 • Patienter med tid til første samtale får aflyst deres tid til samtale. Berørte patienter vil modtage besked om dette via e-boks. Så snart strejken er slut, vil man hurtigst muligt modtage en indkaldelse via e-boks med en ny tid.
  OBS: Vær forberedt på det evt. kan være med kort varsel, man skal møde på afdelingen. Man vil blive indkaldt i den rækkefølge, man har fået aflyst sin tid. 

 • Patienter med tid til en opfølgende samtale kan gennemføre disse

 • Patienter med tid til første samtale mhp. fertilitetsbevaring i forbindelse med alvorlig sygdom kan gennemføre disse

 • Patienter med tid til en opfølgende samtale efter behandling for alvorlig sygdom kan gennemføre disse

 • Patienter med tid til en skanning i forbindelse med, de har fået plads til behandling med reagensglas, insemination eller fryseæg kan gennemføre disse

 • Patienter med tid til insemination kan gennemføre disse

 • Patienter med tid til ægudtagning (aspiration) kan gennemføre denne

 • Patienter med tid til tilbagelægning af æg (transferering) kan gennemføre denne

 • Patienter med tid til en graviditetsskanning kan gennemføre denne

 • Patienter med tid til en HSU/hysteroskopi får aflyst deres tid til undersøgelse. Berørte patienter vil modtage besked om dette via e-boks. Når strejken er slut, vil man hurtigst muligt modtage en indkaldelse via e-boks med en ny tid.
  OBS: Vær forberedt på det evt. kan være med kort varsel, man skal møde på afdelingen. Man vil blive indkaldt i den rækkefølge, man har fået aflyst sin tid. 

 • Patienter som afventer blødning mhp. at melde sig til behandling kan ikke tilmelde sig til behandling før strejken er overstået. Vær i den forbindelse også opmærksom på lukkeplanen for sommeren 2021.  

For at gå til oversigten over afdelingens ”LUKKEPLANER” tryk HER  

Ved spørgsmål til ovenstående kontakt afdelingen pr. tlf. 3545 4071, tast 2 alle hverdage mellem kl. 10.00-12.00 (der er lukket på søn- og helligdage).

For patienter tilknyttet Enheden for Gentagne Graviditetstab betyder det:

 • Patienter med tid til første samtale får aflyst deres tid til samtale. Så snart strejken er overstået, vil man modtage en indkaldelse via e-boks med en ny tid.
  OBS: Vær forberedt på det kan være med kort varsel man skal møde på afdelingen. Man vil blive indkaldt i den rækkefølge, man har fået aflyst sin tid til samtale.

 • Patienter med tid til en opfølgende samtale får aflyst deres tid til samtale. Så snart strejken er overstået, vil man modtage en indkaldelse via e-boks med en ny tid.
  OBS: Vær forberedt på det kan være med kort varsel man skal møde på afdelingen. Man vil blive indkaldt i den rækkefølge, man har fået aflyst sin tid til samtale.

 • Patienter som har været til første samtale som allerede er gravide og modtager medicinsk behandling for deres graviditetstab kan fortsætte deres behandling som planlagt.

 • Patienter som har været til første samtale som allerede er gravide og modtager behandling med hyppige skanninger og hcg måling (IMUS) for deres graviditetstab vil få deres tider efter d. 19.06.21 aflyst, da strejken da træder i kraft. Videre kontrol kan efterfølgende aftales med egen læge.


Ved akutte komplikationer (blødning og/eller smerter i graviditeten) kan afdelingen kontaktes mhp. råd og vejledning. Uden for åbningstid kontakt da egen læge eller 1813/vagtlæge 

 • Patienter som har været til første samtale, som bliver gravide under strejken, skal kontakte enheden for at få registreret graviditeten og få taget blodprøve til bestemmelse af graviditetshormoner. Patienter, hvor der er aftalt medicinsk behandling i graviditeten behandles som planlagt. Patienter, hvor der er aftalt hyppige skanninger men ingen medicinsk behandling, kan ikke få tilbudt graviditetsskanning under strejken. Kontrol kan aftales med egen læge.  


Ved akutte komplikationer (blødning og/eller smerter i graviditeten) kan afdelingen kontaktes mhp. råd og vejledning. Uden for åbningstid kontakt da egen læge eller 1813/vagtlæge

Ved spørgsmål til ovenstående kontakt enheden pr. tlf. 3545 8486 mandag-torsdag mellem kl. 8.30-12.00 (der er lukket på helligdage).

For patienter tilknyttet Fertilitetsrådgivningen betyder det: 

 • Patienter med tid til fertilitetsrådgivning får aflyst deres tid til undersøgelse. Så snart strejken er overstået, vil man modtage en indkaldelse via e-boks med en ny tid.
  OBS: Vær forberedt på det kan være med kort varsel man skal møde på afdelingen. Man vil blive indkaldt i den rækkefølge, man har fået aflyst sin tid til undersøgelse. 

English

The Fertility Clinic and The Recurrent Pregnancy Loss Unit will be affected by the labour dispute. 

Patients to whom this will concern will receive a letter 2 days before the appointment. Please pay attention to your e-boks.

The Fertility Clinic

 • Patients with an appointment regarding our webinar the 22.’th of June will have their webinar cancelled. They will be invited for the webinar the 17.’th of August 2021. The webinar will be in Danish

 • Patient with an appointment regarding their first consultation will have their appointment cancelled. They will receive a letter with a date for a new appointment as soon as the labour dispute is over.
  ! Be aware it can be with short notice 

 • Patients with an appointment for a short consultation with a doctor will not be cancelled

 • Patient with an appointment regarding fertility preservation will not be cancelled

 • Patients with an appointment for a short consult after ending treatment for servere disease will not be cancelled 

 • Patients with an appointment for a scan related to an already started fertility treatment will be able to complete the appointment and the treatment (IVF, insemination, frozen embryos)

 •  Patients with an appointment for insemination will be able to complete the treatment 

 • Patients with an appointment for aspiration will be able to complete the treatment

 • Patients with an appointment for egg transfer will be able to complete the treatment

 • Patients with an appointment for a pregnancy scan will be able to complete the consultation

 • Patients with an appointment for a hystero sonographic examination/hysteroscopy will have their appointment cancelled. They will receive a letter with a date for a new appointment as soon as the labour dispute is over.
  ! Be aware it can be with short notice 

 • Patients who awaits their bleeding to start fertility treatment cannot receive treatment until the labour dispute has ended. Be aware we during the summer holiday will be closed for treatments.
  Pay attention to our website ”LUKKEPLANER” press HERE


If you have any questions please contact the clinik by phone +45 3545 4071, press 2 Monday-Friday between 10-12 a.m. (closed during weekends and holidays). 

The Recurrent Pregnancy Loss Unit

 • Patient with an appointment regarding their first consultation will have their appointment cancelled. They will receive a letter with a date for a new appointment as soon as the labour dispute is over.
  ! Be aware it can be with short notice 

 • Patients with an appointment for a short consultation with a doctor will have their appointment cancelled. They will receive a letter with a date for a new appointment as soon as the labour dispute is over.
  ! Be aware it can be with short notice

 • Patients who allready have completed their first appointment and who is pregnant during the labour dispute – with a plan involving medicine can proceed their treatment as planed

 • Patients who allready have completed their first appointment and who is pregnant during the labour dispute – with a plan involving only several scans but no medicine will have their appointments cancelled after June 19.’th. Further control can be planned by contacting your general practitioner.


  In case of acute complications (bleeding and/or pain during pregnancy) it will be possible to contact the unit to receive advice and guidance. Outside opening hours contact your general practitioner or 1813/on-call doctor

 • Patients who allready have completed their first appointment and who gets pregnant during the labour dispute must contact the unit in order to get the pregnancy registered and blood samples drawn to test the level of pregnancy hormones. If medical treatment in pregnancy is part of the plan, there are no changes. In patients where the plan involves ultrasound scans but no medical treatment, we cannot offer pregnancy scans. Further control can be planned by contacting your general practitioner.

  In case of acute complications (bleeding and/or pain during pregnancy) it will be possible to contact the unit to receive advice and guidance. Outside opening hours contact your general practitioner or 1813/on-call doctor

If you have any questions please contact the unit by phone +45 3545 8486 Monday-Thursday between 8.30-12 a.m. (closed during weekends and holidays). 

Fertility counseling 

 • Patients with an appointment for fertility counseling will have their appointment cancelled. They will receive a letter with a date for a new appointment as soon as the labour dispute is over.
  ! Be aware it can be with short notice 

If you have any questions please write to the secure mail from our website regarding Fertility counseling. Be aware the Fertility counseling will be closed during the summer holiday.Redaktør