Henvisning

​Det er praktiserende læge eller speciallæge, der henviser til Afdeling for Fertilitet.

​Vigtigt! Vedr. henvisninger til Afdeling for Fertilitet, Rigshospitalet

Pga. situationen omkring Covid-19 og øget tilgang af patienter, er vi nødsaget til at indføre restriktioner i forhold til at blive henvist til fertilitetsbehandling på Rigshospitalet. Det betyder, hvis du/I bor uden for Rigshospitalets optageområde, vil du/I blive afvist. Dette gælder dog ikke for de patienter, som henvises mhp. PGT (ægsortering), fertilitetsbevarende tiltag i forbindelse med anden sygdom, har behov for ægdonation, er bærer af en infektionssygdom (HIV/hepatitis) eller der er behov for TESE/mikrotese (TESA er ikke inkluderet).  

Afdeling for Fertilitet, Rigshospitalet modtager henvisninger til alle typer af fertilitetsbehandling. 
 Afdeling har i øjeblikket cirka 6-8 måneders ventetid. Man vil umiddelbart efter første samtale i Afdeling for Fertilitet kunne starte fertilitetsbehandling.
 • Henvisning til behandling skal modtages inden kvinden fylder 40 år (hvis man henvises som enlig, skal henvisning modtages inden kvinden fylder 39 pga. øget ventetid til første samtale). I henhold til gældende regler afsluttes behandling på Afdeling for Fertilitet, når kvinden fylder 41 år
 • For at blive henvist til fertilitetsbehandling er det et krav, at der ikke er fælles børn i hjemmet.
 • For enliges vedkommende kan man ikke få behandling, hvis man har et barn i forvejen
 • Hvis man er i behandling på en privatklinik, skal behandlingen der være afsluttet, før privatklinikken kan henvise til videre behandling på Afdeling for Fertilitet, Rigshospitalet
Bemærk! Der må påregnes ekstra ventetid til første samtale for patienter, der henvises til inseminationsbehandling med donorsæd. Derudover skal man være forberedt på, man kan blive afvist til en behandling, når man efter første samtale melder sig til behandling med donorsæd. Dette skyldes, at afdelingen har været nødt til at indføre begrænsninger i behandlingstilbuddet.

VIGTIGT: Henvisningen skal indeholde:

 • Patientens telefonnummer
 • Cpr.nr. på patientens partner
 • Hepatitis B (HBsAg) prøver på begge parter (< 2 år gammel)
 • Hepatitis B (HBV-core antistof) prøver på begge parter (< 2 år gammel)
 • Hepatitis C (anti-HCV) prøver på begge parter (< 2 år gammel)
 • HIV på begge parter (< 2 år gammel)
 • Celleprøve (smear) fra livmoderhalsen (max 3 år gammel)
 • Rubela-titer eller oplysning om, at pt. er vaccineret. Hvis testen er negativ, anbefaler man vaccination, og herefter må man først forsøge at opnå graviditet efter 1 måned. Hvis pt. har fulgt børnevaccinationsprogrammet, skal der ikke tages rubellablodprøve. Dette skal blot oplyses i henvisningen
 • AMH, og TSH ( og TPO ved TSH > 2,5)
 • Sædprøvesvar (max et år gammel)

Hvis man på henvisningstidspunkt ved, man skal påbegynde behandling med insemination, skal kvinden have fået foretaget en vurdering af passage gennem æggeledere ved hjælp af enten røntgenundersøgelse af livmoder og æggeledere (hystero-salpingo-grafi; HSG) eller vandskanning (hystero-salpingo-ultrasonografi; HSU).

Hvis man på henvisningstidspunkt ved, man skal påbegynde reagensglasbehandling, vil en passageundersøgelse ikke være nødvendig.

Særligt gældende for henvisninger vedr. kendt sæddonor

Afdelingen skal modtage en henvisning på både kvinden og den kendte sæddonor. I henvisningerne på begge skal cpr nr. på kvinden og kendt sæddonor oplyses.

Henvisningen på kvinden skal indeholde ovenstående oplysninger – se under afsnittet ”VIGTIGT: Henvisningen skal indeholde”

Henvisningen på den kendte sæddonor skal indeholde: 

 • Patientens telefonnummer
 • Cpr.nr. på kvinden som patienten skal være kendt sæddonor for 
 • Hepatitis B (HBsAg) prøve (< 2 år gammel) 
 • Hepatitis B (HBV-core antistof) prøve (< 2 år gammel) 
 • Hepatitis C (anti-HCV) prøve (< 2 år gammel) 
 • HIV prøve (< 2 år gammel)
 • Klamydiatest (< 1 måned gammel)
 • Syfilis (< 1 måned gammel)
 • Sædprøvesvar (max et år gammel)

Ved dårlig sædkvalitet

 • Hos par, hvor manden har en meget dårlig sædkvalitet, anbefaler vi, at manden samtidig henvises til undersøgelse på Rigshospitalets Afdeling for Vækst og Reproduktion, afsnit 5064, da det vil forkorte den tid, parret skal vente, før de kan komme i fertilitetsbehandling.

Hvad kan du bruge ventetiden til

For at øge dine chancer for at blive gravid skal du være opmærksom på følgende:

Vægt
Hvis du har en BMI højere end 30 øges din risiko for komplikationer under fertilitetsbehandling og graviditet.
Hvis din BMI er mindre end 19 kan det også være svært at blive gravid.
Du kan med fordel bruge ventetiden til at optimere din vægt.

Rygning
Rygning nedsætter chancen for at blive gravid og øger risikoen for graviditetskomplikationer. Derfor er det meget vigtigt at hverken du eller din eventuelle partner ikke ryger.
Søg eventuelt hjælp til rygestop hos egen læge.

Folinsyre
Folinsyre forebygger misdannelse af rygmarven hos fosteret. Det anbefales, at man tager 400 ug Folinsyre dagligt allerede 3 måneder før, man planlægger at blive gravid.
Folinsyre kan købes i håndkøb på apoteket.
Redaktør