Aktuelle studier i Afdeling for Fertilitet

Rigshospitalets Afdeling for Fertilitet deltager i mange forskellige kliniske forsøg. Formålet er at forbedre og udvikle de mange typer af barnløshedsbehandling, vi udfører.

​​

​Nogle studier starter vi selv - andre laver vi i samarbejde med industrien. De kan f.eks. omhandle afprøvning af ny medicin/dyrkningsmedier, sammenligning af eksisterende hormonpræparater, udvikling af æg mm.

Som patienter på afdelingen bliver I måske spurgt, om I vil deltage i et af de igangværende studier. Vi håber, I har lyst til at deltage.

Fælles for alle studier gælder, at der er specifikke kriterier, som skal være opfyldt for, at man kan deltage. Det kan f.eks. være krav om regelmæssig menstruation, at der er en bestemt årsag til, at man er barnløs, eller at man tilhører en specifik aldersgruppe.

Projektpersonalet ser dagligt alle journaler igennem på de patienter, som melder sig til behandling. Hvis I umiddelbart opfylder kriterierne til et af vores studier, vil I blive kontaktet med henblik på deltagelse.

Det er altid frivilligt at deltage i kliniske forsøg, og før I accepterer at deltage, vil I modtage både skriftlig og mundtlig information.

Ved interesse og spørgsmål, er I velkomne til at kontakte projektsygeplejerskerne. 

Læs mere om Fertilitetsklinikkens forskningsområder på den engelske hjemmesideRedaktør