Afdeling for Fertilitet og COVID-19

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside. Vær opmærksom hvis du har en aftale i afdelingen eller afventer start på behandling.  


Mundbind og adgang til afdelingen

Ved aftaler i Afdeling for Fertilitet eller Enheden for Gentagne Graviditetstab er det ikke længere et krav at bære mundbind.

Vi gør opmærksom på, at det i weekenderne/helligdagene kun er muligt at komme op på Afdeling for Fertilitet via Rigshospitalets hovedindgang. Alle andre indgange er låst.


Når du skal møde i Afdeling for Fertilitet

Det er VIGTIGT, at du husker følgende: 
 • Alle patienter, som har tid til den første samtale eller en opfølgende samtale i Afdeling for Fertilitet, skal som udgangspunkt IKKE møde op i afdelingen. Samtalen foregår, så vidt det er muligt, telefonisk. Via indkaldelsen du/I modtager i e-boks, vil det fremgå, om samtalen skal foregå pr. telefon, eller om den skal foregå med fremmøde på Afdeling for Fertilitet.
 • Husk at udfylde og indsende elektronisk spørgeskema (tilgås via MinSundhedsplatform) samt udprinte, underskrive og indsende samtykke til udlevering af helbredsoplysninger via meddelelse i MinSundhedsplatform
 • Der er kun adgang til Rigshospitalet via hovedindgangen i weekender/helligdage
 • Det er nu muligt igen at have partner/en ledsager med til alle besøg i afdelingen

Læs mere om "Første samtale".Vær særligt opmærksom på

Er du patient i Afdeling for Fertilitet eller i Enheden for Gentagne Graviditetstab, Rigshospitalet skal du være opmærksom på Sundhedsstyrelsens vejledning i forbindelse med Coronavirus. 

Hvis du/I har….

 • en positiv Covid-19 test, må du/I tidligst have fysisk fremmøde på afdelingen 14 dage efter første positive test, såfremt du/I også har været symptomfri i mindst 48 timer inden din/jeres aftaletid i afdelingen
 • hvis du som ikke-vaccineret har været nærkontakt til smittet Covid-19 patient, må du/I IKKE møde i afdelingen, selvom der er planlagt fremmøde i afdelingen. Man må først have fremmøde i afdelingen, så snart der foreligger negativt PCR testsvar på sidste Coronatest dvs. 6 dage efter, at man har været udsat for smitte

Du/I bedes kontakte afdelingen pr. tlf. og aftale videre plan

 • hvis du som vaccineret har været nærkontakt til smittet Covid-19 patient, må du/I gerne møde i afdelingen, hvis der er planlagt fremmøde i afdelingen. Du/I bedes dog iføre jer mundbind under hele besøget

Hold dig altid orienteret  om Coronavirus samt seneste anbefalinger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.COVID-vaccination

Der er kommet nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ang. vaccination af patienter i fertilitetsbehandling, patienter der planlægger graviditet og ammende. 

Se venligst pressemeddelelsen på Sundhedsstyrelsens hjemmesideQuick-test inden besøg i Afdeling for Fertilitet

For at mindske risikoen for smittespredning samt passe på patienter og personale opfordrer vi til, at du/I som ikke er blevet vaccinerede for Corona får foretaget en quick-test 24-48 timer inden dit/jeres besøg i afdelingen.

Hvis du/I er vaccinerede vil dette ikke være nødvendigt (med mindre du/I har været udsat for smitte).

Hvornår anbefaler vi en test?
Vi anbefaler en test inden følgende aftaler i Afdeling for Fertilitet 

 • Inden dit/jeres besøg i Afdeling for Fertilitet i forbindelse med en samtale
 • Inden kvinden møder til sin første skanning i forbindelse med opstart af en ny behandling
 • Hvis du skal modtage reagensglasbehandling i lang protokol, anbefaler vi en test inden både første og anden skanning (dvs. inden 21.  og 35. cyklusdag)  
 • Inden manden skal aflevere en sædprøve i afdelingen
 • Inden kvinden skal have taget æg ud (gælder både kvinde og ledsager)
 • Inden kvinden skal insemineres
 • Inden en graviditetsskanning 
Ved positiv Covid-19 test
Hvis du/I bliver testet positiv for Covid-19, skal du/I kontakte afdelingen pr. telefon hurtigst muligt.

Det er vigtigt, du/I IKKE møder op på hospitalet 

Hvis du/I har en positiv Covid-19 test, må du/I tidligst have fysisk fremmøde på afdelingen 14 dage efter første positive test, hvis du/I også har været symptomfri i mindst 48 timer inden din/jeres aftaletid i afdelingen. 

Ved sygdom og/eller symptomer på Covid-19
Hvis du/I er syge, har symptomer på Covid-19 eller har været i kontakt med andre, som er smittet med Covid-19, bedes du/I kontakte afdelingen telefonisk.

Telefonnumre
 • Sekretariat alle hverdage samt lørdage kl. 10.00-12.00:                Tlf. 3545 4071, tast 2
 • Sygeplejerske alle hverdage kl. 9-10 og kl. 13.30-14.00:                    Tlf. 3545 4071, tast 4 
 • Sygeplejerske weekend og helligdage kl. 8.00-9.00:                            Tlf. 3545 4071, tast 4 


Quick-test inden besøg i Enheden for Gentagne Graviditetstab

For at mindske risikoen for smittespredning samt passe på patienter og personale opfordrer vi til, at du/I som ikke er vaccinerede for Corona får foretaget en quick-test 24-48 timer inden dit/jeres besøg i enheden.

Hvis du/I er vaccinerede vil dette ikke være nødvendigt.

Hvornår anbefaler vi en test?
Vi anbefaler en test inden følgende aftaler i Enheden for Gentagne Graviditetstab
 • Inden dit/jeres besøg i enheden i forbindelse med en samtale
 • Inden kvinden møder til sin første behandling med immunglobulin 
 • Inden graviditetsskanning (gælder både kvinde og ledsager)
 • Hvis du/I har flere aftaler i afdelingen
 • Hvis du/I har flere planlagte aftaler i enheden i en periode, anbefaler vi ugentlige test.
Ved positiv Covid-19 test
Hvis du/I bliver testet positiv for Covid-19, skal du/I kontakte enheden pr. telefon hurtigst muligt.

Det er vigtigt, du/I IKKE møder op på hospitalet 

Hvis du/I har en positiv Covid-19 test, må du/I tidligst have fysisk fremmøde i enheden 14 dage efter første positive test, såfremt du/I også har været symptomfri i mindst 48 timer inden din/jeres aftaletid i enheden. 

Ved sygdom og/eller symptomer på Covid-19
Hvis du/I er syge, har symptomer på Covid-19 eller har været i kontakt med andre, som er smittet med Covid-19, bedes du/I kontakte enheden telefonisk.

Telefonnumre
 • Sekretariat mandag til torsdag kl. 8.30-12.00: Tlf. 3545 8486

Redaktør