OR-Black Box: Nyt koncept for tværfaglig uddannelse, kvalitetssikring og bedre patientsikkerhed

​JMC har indledt samarbejde med St Michaels Hospital, University of Toronto om at udvikle og implementere OR-BlackBox til gynækologi og senere obstetrik og børnekirurgi.

Formål

OR-Black Box (Operating Room Black Box) er et instrument, der har til formål at finde systemfejl og afdække behov for organisationsændringer i operationsstuen via feedback og undervisning.

OR-Black Box-konceptet er udviklet på St.Michaels hospital i Toronto i samarbejde med Air Canada med det formål at gøre kirurgi mere sikkert.

OR-Black Box, er en teknologisk platform, der registrerer mangfoldige datakilder, såsom video, lyd, patientfysiologi, software output fra kirurgiske instrumenter og adskillige andre sensorer. Efterfølgende udvikles og anvendes algoritmer inden for automatisk læring og kunstig intelligens til at identificere sikkerhedsrisici. 

På den baggrund kan uddannelsesinitiativer udvikles med henblik på: 

  1. At minimere tekniske fejl og utilsigtede hændelser 

  2. At forbedre team performance: kommunikation, ledelse og situationsbevidsthed samt 

  3. At optimere arbejdsmiljøet.

OR-Black Box er globalt under implementering på flere hospitaler i Nord-, Sydamerika samt Europa. Projektet udføres i samarbejde med Professor Teodor Grantcharov, der er Canada Research Chair in Surgical Safety. 

Forskning og afprøvning af OR-Black Box

På Rigshospitalet vil vi i Gynækologisk Klinik i Juliane Marie Centret i en pilotfase implementere en OR- Black Box på en gynækologisk operationstue. 

På baggrund af pilottesten vil vi i dette projekt analysere faciliterende faktorer og barrierer for implementering samt etiske, medikolegale, tekniske aspekter samt medarbejder- og patientperspektiver. 

Efterfølgende analyser vil føre til forslag om uddannelsesinitiativer og  kvalitetsforbedringsinitiativer. Arbejdet med OR-Black Box vil blive forskningsbaseret, og vi planlægger at inddrage ph.d.-studerende. 

Perspektiver

Perspektiverne er at videreudvikle og integrere OR-Black Box i børnekirurgi, fødestue og akutrum i BørneRiget. 

Projektansvarlig

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jette Led Sørensen på jette.led.soerensen@regionh.dk

Links til yderligere information

Kontakt:

For yderligere information, kontakt;

Jette Led Sørensen Uddannelsesansvarlig overlæge, klinisk lektor MMEd, PhD

jette.led.soerensen@regionh.dk


Bent Ottesen, Projektdirektør, Professor, dr.med. 

bent.ottesen@regionh.dk


Redaktør