Årsrapport

​Se årsrapporten fra Enhed for Simulation og Læring i JMC

​Enheden for simulation og læring i JMC har siden 2003 afsluttet seks ph.d.er, og een masterafhandling. Enheden har publiceret mere end 75 videnskabelige publikationer og 130 abstrakts. Enheden har modtaget i alt ca. 16 millioner eksterne fondsmidler. Læs alle årsrapporter nedenfor.

Årsrapporter fra Enhed for Simulation og Læring 

Redaktør