Om Enheden for Simulation og Læring i JMC

​Formålet med Enheden for Simulation og Læring i JMC er at arbejde med simulationsbaseret kliniknær forskning, udvikling og uddannelse. 

​​​​​


Enheden for Simulation og Læring i JMC har særligt fokus på følgende forsknings- og træningsområde inden for simulation: 

  • Virtual reality i minimal invasiv kirurgi som laparoskopisk kirurgi
  • Implementering af kirurgiske træningsprogrammer og kirurgisk kompetencevurdering
  • Obstetrisk simulation monofagligt, tværfagligt og tværdisciplinært
  • Teamtræning i akutte obstetriske hændelser for ansatte i obstetrik og anæstesi
  • Simulation i ultralyd
  • Simulation i pædiatri.

Forskningen og undervisningen henvender sig mange sundhedsprofessionelle faggrupper og vi arbejder både tværfagligt, tværdisciplinært og med teamtræning. 

Ph.d.-studerende er involveret i forskningsgruppen, og medicinstuderende og masterstuderende er involveret i projekter i enheden.

Støtte fra fonde og puljer​ har været medvirkende til at igangsætte nye forskningsprojekter i enheden. For yderligere oplysnin​ger, kontakt ledelsen af enheden​.


Redaktør