Obstetrisk tværfaglig træning

​Rigshospitalet har siden 2003 gennemført tværfaglig obstetrisk træning for alle jordemødre, sygeplejersker, vagtbærende læger og sygehjælpere/social- og sundhedsassistenter. ​

​Der gennemføres forløsning af foster med fastsiddende skuldre, alvorlig blødning efter fødsel, basal genoplivning af nyfødte, håndtering af fødende med svær svangerskabsforgiftning, håndtering af alvorligt syge gravide og fødende, genoplivning af den gravide og kommunikation samt samarbejde i akutte situationer.  

Læs mere om undervisningen og baggrunden for den obstetriske tværfaglige træning i  Master thesis ‘Obstetric Skills Training - Development, implementation and evaluation of a training program’


Observatør

Det er muligt at deltage som observatør i den obstetriske træning for at vurdere, hvordan obstetrisk træning vil kunne opbygges i egen afdeling. Kontakt ​Uddannelsesansvarlig overlæge jette.led.soerensen@rh.regionh.dk eller jordemoder marie.elisabeth.juhl.joergensen@regionh.dk​​

​Eksempel på undervisningsmateriale

​Undervisningsmateriale om vaginal fødsel af UK
Undervisningsmaterialet kan benyttes i sin samlede form. Tages illustrationer ud for at blive brugt i en anden sammenhæng, anfør venligst at kilden er Ars Pariendi, Munksgaard 2011, illustrationer af Randi Iversen. Hent undervisningsmateriale.

Ars Pariendi

Håndgreb og akut håndtering ved fødsler

Den gamle Ars Pariendi er blevet scannet ind og lagt på Munksgaards hjemmeside. Det er gjort efter aftale med Dyre Trolle's efterladte.

​Præhospital obstetrisk behandling

Overlæge Jette Led Sørensen, overlæge Marianne Johansen og overlæge Birgit Bødker, Nordsjællands Hospital har holdt flere kurser og oplæg om præhospital obstetrisk behandling. Redaktør