Om Enhed for Perioperativ Sygepleje

​Enhed for Perioperativ Sygepleje er en overordnet sygeplejefunktion på landsplan. Omdrejningspunktet for arbejdet i Enhed for Perioperativ Sygepleje er erfaringsudveksling og vidensudvikling. Enheden har en koordinerende rolle på landsplan.​

Formålet med Enhed for Perioperativ Sygepleje er at fremme processen med implementering af accelererede operationsforløb på alle landets kirurgiske afdelinger. Samtidig via hjemmesiden at skabe et forum for vidensdeling og erfaringer fra praksis.

Accelererede operationsforløb

Inden for de seneste 10 år har den videnskabelige indsats indenfor anæstesiologien og kirurgien opnået væsentlige fremskridt, og det er vist, at når disse sammenkobles med reorganisering og optimering af den postoperative pleje og behandling i form af de såkaldte ”accelererede operationsforløb” kan et betydeligt kvalitetsløft i behandlingsresultaterne opnås, med optimeret smertebehandling, hurtigere genvinding af normale funktioner og dermed mindsket hospitalisering og rekonvalescens, samt mindsket risiko for ”medicinske” komplikationer. Implementering af et ”accelereret operationsforløb” repræsenterer således både et kvalitetsløft og en økonomisk besparelse.

Primære arbejdsområder

Kliniske vejled​​​​ninger​

  • Udvikle kliniske vejledninger inden for de store kirurgiske områder

Hjemmeside

  • Opdatering og udvikling af hjemmeside
  • Vidensudvikling og vidensdeling

Koordination på landsplan​​

  • Etablering af kontakter til specialister
  • Besvarelse af henvendelser
  • Hjælp til implementering med vejledning til ledelse, organisering og udvikling

Styregruppe

  • Kirsten Rud, projektleder, Enhed for Perioperativ Sygepleje ved Rigshospitalet. 
  • Henrik Kehlet, professor, overlæge dr. med., leder af Enhed for Kirurgisk Patofysiologi, Rigshospitalet.
  • Ingrid Egerod, cand. cur. ph.d., UCSF.
  • Dorthe Hjort Jakobsen, Klinisk oversygeplejerske, Rigshospitalet

 

Redaktør