Nyt fra Enhed for Perioperativ Sygepleje

​Enhed for Periopertaiv Sygepleje arbejder på at søge bevillinger, så enheden kan genåbne. Hjemmesiden vil indtil videre være tilgængelig og evt. henvendelse kan ske til Dorthe Hjort Jakobsen.​

Projektleder Kirsten Rud og klinisk oversygeplejerske Dorthe Hjort Jakobsen, Enhed for Perioperativ Sygepleje på Rigshospitalet, har modtaget Dansk Sygeplejeråds Firkløverpris i forbindelse med fejringen af Sygeplejens Dag i Tivoli.


De to får prisen for at have startet enheden op siden 2004. I enheden har de udviklet sygeplejen til de accelererede operationsforløb og har medvirket til at sætte det på den sundhedspolitiske dagsorden. De har sikret implementeringen af forløbene og har stået bag udviklingen af pleje og anbefalinger for 17 kirurgiske forløb.

Formand Grete Christensen motiverede valget af de to som modtagere, og sagde bl.a.: "Med innovation og ildhu har de støt og roligt udviklet sygeplejen i adskillige accelerede operationsforløb, der alle er baseret på optimering af grundlæggende og væsentlige områder af sygeplejen"

Og videre:

"Prismodtagerne har vist, at de mestrer mange af de kompetencer, som fremtidens sygeplejersker har brug for. Det handler om klinisk lederskab, om grundlæggende forståelse for, hvordan sygdom griber ind i menneskeres liv, om at arbejde baseret på etik og kundskaber - og ikke mindst om samarbejde med patienterne."

Kirsten Rud og Dorthe Hjort Jakobsen har samlet sygeplejersker på tværs af landet til fælles beskrivelse af plejen, og de har skrevet artikler og har oprettet en vidensbank
www.perioperativsygepleje.dk

I deres fælles takketale fremhævede de bl.a., at "accelererede operationsforløb bygger på tværfaglighed - de kan slet ikke gennemføres uden ale involverede parter såsom plejepersonalet, kirurgrne, anæstesiologerne osv. har committet sig og arbejder efter fælles mål. Det tværfaglige samarbejde både med at gennemgå den tilgængelige evidens og med at udarbejde de kliniske vejledninger har givet os et fælles sprog og en reference, som ikke er set tidligere. Dette abejde har været med til at "klæde sygeplejerskerne på" til at diskutere faglige problemstillinger ud fra litteraturen og i det hele taget sat sygeplejen på dagsordenen både nationalt og lokalt."

Og
de sluttede: "Vi glæder os til at fortsætte arbejdet med udviklingen af sygeplejen til gavn for patienterne," og citerede netop afdøde Mærsk McKinney Møller: "Hvad der er værd at gøre, er værd at gøre godt."

Med prisen følger et beløb på kr. 25.000,- samt et særligt smykke.

1. februar 2011 etableredes en ny, landsdækkende sygeplejedatabase for ovariecancer-patienter. Sygeplejedatabasen hører under DGCD (Dansk Gynækologisk Cancer Database). Hermed fås data fra hele patientforløbet, som kan indgå i den fortsatte kvalitetsudvikling af pleje og behandling af ovariecancerpatienter i Danmark.

S
ygeplejedatabasen er udviklet i samarbejde med kliniske specialister, Enhed for Perioperativ Sygepleje og DGCD's sekretariat.

Læs "Årsrapporten 2011" om Enhed for Perioperativ's aktiviteter.​

Aktiviteter i efteråret 2011:

  • Opfølgende tværfaglig workshop vedr. amputations-patienter 05.09.2011

  • Opfølgende tværfaglig workshop vedr. cystectomerede patienter 03.10.2011

  • Opfølgende tværfaglig workshop vedr. rygkirurgi 12.10.2011

  • Tværfaglig workshop med præsentation af data fra undersøgelse af brystopererede patienter 26.10.2011

  • Tværfaglig workshop vedr. nefrektomerede patienter 09.11.2011

  • Undervisningsdage for implementeringsagenter 15.11.2011 - 16.11.2011

  • Opfølgende tværfaglig workshop vedr. patienter med hoftebrud 24.11.2011

  • Tværfaglig workshop vedr. lap kolonkirurgi 5.12.2011

Redaktør