Om implementering

​Implementering af accelererede operationsforløb begynder, når ledelsen beslutter, at de faglige kerneydelser skal bygge på evidens og tværfaglige ekspert konsensusbeslutninger.

Udgangspunktet er et godt tværfagligt samarbejde, der er understøttet af skriftlige kliniske vejledninger. Det er hensigten, at de lokale afdelinger tager udgangspunkt i de landsdækkende anbefalinger for accelererede operationsforløb, der er udarbejdet på tværs af fag og omsætter dem til lokale vejledende anbefalinger.

Erfaringen har vist, at implementeringsprocessen tager cirka 1 år fra første kvalitetsmåling til planlægningsfasen for nye tiltag, undervisning af alt personale i den evidens, der ligger til grund for anbefalingerne, udarbejdelse af skriftlige patientinformationer og til den første opfølgende kvalitetsevaluering (Hjort Jakobsen 2008).

I forbindelse med implementeringsprocessen er ledelsens rolle, og en tværfaglig tovholder afgørende for at styre processen. Implementeringen skal bygge på et bredt fundament og skriftlige mål for pleje og behandling (Tourangeau 2006).

Læs artiklerneRedaktør