Implementeringsagenter

Implementeringsagenter i Region Nordjylland

Implementeringsagenter i Region Midtjylland

Implementeringsagenter i Region Syddanmark

Implementeringsagenter i Region Hovedstaden

Implementeringsagenter i Region Sjælland

Plan for Enhed for Perioperative Sygepleje 2008- 2012

Enheden vil fremover ledes som en netværksorganisation, hvor opgaverne udføres i team med egne ansvarsområder. Et hovedkontor med en fast stab af to sygeplejersker vil koordinere opgaverne og have tæt samarbejde dels med styregruppen og dels med implementeringsagenter, der har teoretisk viden og dokumenteret erfaring med implementering. Implementeringsagenterne – Agent 007 dækker alle de store kirurgiske specialer og repræsenterer alle regioner. Agenterne har ansættelse på regionale sygehuse.

Enhedens overordnede formål er, at sikre indholdet af de kliniske vejledninger er evidensbaseret, at facilitere den videre tilgængelighed af disse og ved fortløbende monitorering at hjælpe til yderligere implementering.

Agent - rollen

 • Bistå afdelinger i implementeringsprocessen
 • Undervisnings- og foredragsaktivitet i forbindelse med implementering
 • Medvirke i procedurespecifikke workshops
 • Medvirke til at udarbejde og ajourføre kliniske vejledninger inden for procedurespecifikke områder.
 • Vejledning i kvalitetsudvikling og forskningsprojekter

Agent - uddannelse

Agenterne påbegynder i 2008 en specifik målrettet uddannelse for at styrke den enkeltes kompetencer inden for kvalitetsudvikling og personlig udvikling, herunder agentrollen.

Hvordan får jeg fat i en - Agent 007

 • Afdelinger der ønsker hjælp til implementering af accelererede operationsforløb kontakter Enhed for Perioperativ Sygepleje
 • Enheden etablerer kontakt til Agenterne
 • Kontrakt / projektbeskrivelse udfyldes og godkendes af de involverede, herunder frikøb
 • KR / DHJ – kobles til de enkelte projekter med henblik på kvalitetsmåling og opfølgning
 • Sparring / supervision undervejs

Udfordringen bliver:

 • At alle kirurgiske afdelinger i landet arbejder efter opdaterede kliniske vejledninger, således at den nyeste evidens hele tiden bliver anvendt i praksis
 • At der tilstadighed iværksættes nye kvalitetsudviklings tiltag af både den faglige -, patientoplevede - og organisatoriske kvalitet
 • At styrke det nationale samarbejde og stimulere til nytænkning og innovation
 • At sikre erfaring og vidensdeling i implementeringsprocesserne
 • Med udgangspunkt i de kirurgiske operationsforløb, at fortsætte beskrivelse af patientforløberne i onkologi r egi med strålebehandling / kemo

Hjælp til implementering

Hillerød Hospital, Kirurgisk klinik skriver om samarbejdet med Enheden Perioperativ sygepleje: Enheden har deltaget i mange møder her og har hjulpet både teoretisk, som inspirationskilde og deltaget i løsningen af praktiske problemer med implementeringen af de accelererede forløb fortæller overlæge Jesper Vilandt.

N
ykøbing og Næstved Sygehuse, Sundstrømmen nr.6, 2006 skriver om samarbejdet med Enhed for Perioperativ Sygepleje: En arbejdsgruppe har sammen med Enhed for Perioperativ sygepleje på Rigshospitalet revideret hele det program, patienterne skal gennemgå før, under og efter operationen med indsættelse af et nyt knæ- eller hofteled. Det betyder at patienterne er mere tilfredse og har færre gener. Desuden bliver de hurtigere så raske, at de kan udskrives.

Tidligere var man indlagt i gennemsnit 7,3 dage efter operationen. Nu er hofte og knæopererede patienter gennemsnitlig indlagt 4,1 dag. Patienterne kan det samme, når de bliver udskrevet, som de kunne før, og de har færre smerter, understreger afdelingssygeplejerske Tine Kjøller.

​ 

Redaktør