Hoftebrud

Kliniske vejledninger

​Materiale fra Ortopædkirurgisk afdeling Hvidovre Hospital


Ekstern vurdering

Det accelererede patientforløb er første gang udarbejdet (2005) på baggrund af litteraturstudier og workshop med klinisk erfaring fra læger og sygeplejersker fra hele landet ( se deltagerliste) og siden er anbefalingerne revideret efter Referenceprogrammet for hoftebrud (2008).

Det accelererede operationsforløb med tilhørende kliniske vejledninger ved hoftebrud er gennemgået og kommenteret (2009) af ledende overlæge Jens–Erik Varmarken, Ortopædkirurgisk afdeling, Næstved Sygehus:

- Jeg har kritisk gennemgået og kommenteret forløbsbeskrivelsen for patienter med hoftebrud og syntes generelt, at retningslinierne er meget relevante. Indledningen / introduktionen til patientforløbet for hoftebrud er godt skrevet.

- Jeg vil gerne fremhæve følgende områder som væsentlige og vigtige i implementeringen af det accelererede behandlingsforløb: 

Modtagelsen og Smerte og sanseindtryk er vigtige områder, som begge giver gode informationer, der tilgodeser et godt forløb. Søvn, hvile og delir er et væsentligt område med en god vinkel på, hvor der præsenteres ny viden.

- Samlet set er disse retningslinier et væsentligt bidrag til at styrke en god behandling af patienter med hoftebrud. Retningslinierne er i vidt omfang baseret på det seneste Referenceprogram for behandling af hoftebrud, og dette er en stor styrke for disse retningslinier, da dette program er valideret og udarbejdet med evidensbaserede anbefalinger.

​Patientperspektivet


Medinddragelse i egen rehabilitering efter hoftebrud. Rud K, Stuhaug H. Sygeplejersken 2010;5:50-54


Redaktør