Generelt om accelererede operationsforløb

Accelererede operationsforløb kan betegnes som den ”smerte- og risikofri operation”.

Accelererede operationsforløb kan betegnes som den ”smerte og risikofri operation”, hvor det primære formål er, at undgå komplikationer og derved restituere operationspatienten tidligere end normalt. Implementering repræsenterer således mulighed for både et kvalitetsløft og en økonomisk besparelse.

Accelererede operationsforløb tilrettelægges og organiseres i et tværfagligt samarbejde, hv​or der er fokus på nøglefaktorerne:​

  • Minimal invasiv kirurgisk teknik
  • Forebyggelse af komplikationer i relation til det kirurgiske indgreb
  • Effektiv dynamisk smertebehandling
  • Tidlig mobilisering og oral ernæring
  • Inddragelse af patienten som aktiv medaktør

Der er gennemført forskning inden for patofysiologi, smertebehandling, ernæring, mobilisering, organisering (herunder plejetyngde), økonomiske konsekvenser, patienttilfredshed og patientinformation. Denne forskning ligger til grund for udviklingen af det accelererede operationsforløb.  

Sygeplejen

Sygeplejen ved det accelererede operationsforløb har fokus på den perioperative periode, som defineres fra det tidspunkt fra patienten har givet tilsagn til operation og til patienten har afsluttet de ambulante kontroller. 

Forløbet ​​​​inddeles i tre perioder: 

  1. Forberedelsesperiode
  2. Indlæggelsesperiode 
  3. Rekonvalescens- og rehabiliteringperiode. 

Ernæring, mobilisering og smertebehandling er områder der vægtes højt i alle forløb.

Find mere viden under de enkelte specialer. Se oversigten over de enkelte specialer her
​​​

Redaktør