Personale i enheden

​Her kan du se, hvem der leder og arbejder i enheden.

​​​​

​Leder af Enhed for Kirurgisk Patofysiologi 
Professor, overlæge, dr.med., Henrik Kehlet
Afsnit 7621
Tlf.: 3545 4774/ Fax: 3545 6543
E-mail: henrik.kehlet@regionh.dk 

Se CV for Henrik Kehlet (pdf, åbner i ny fane)

Professorsekretær
Annett Finken cand.scient.san.publ.
Afsnit 7621
Tlf.: 3545 4959
Fax: 3545 6543
E-mail: annett.finken@regionh.dk

Klinisk oversygeplejerske (Kirurgiske forløb på Rigshospitalet)

Dorthe Hjort Jakobsen
Afsnit 7831
Tlf.: 3545 7308 
E-mail: dorthe.hjort.jakobsen@regionh.dk 


Klinisk oversygeplejerske (Kirurgiske forløb på Rigshospitalet)
Charlotte Ibsen
Afsnit 7831
Tlf.: 3545 7919
E-mail: charlotte.ibsen.02@regionh.dk


Fondslønnede

​Afdelingslæge dr.med. ​Eske Aasvang 
Forsker i fast-track hofte- og knæalloplastik og opvågningsproblematik

Læge, ph.d., dr. med. Troels Haxholdt Lunn
Forsker i akut postoperativ smertebehandling efter fast-track hofte- og knæalloplastik.

​Læge, ph.d. Øivind Jans
Forsker i postoperativ ortostatisk intolerance samt betydningen af perioperativ anæmi og transfusion i forbindelse med fast-track hofte- og knæalloplastik.

​Læge, ph.d. Kenneth Geving-Andersen
Forsker i senfølger efter behandling for brystkræft, især med fokus på kroniske smerter og mekanismer der forårsager dette.

Læge Christoffer Calov Jørgensen 
Forsker i sammenhæng mellem demografi, komorbiditet, indlæggelsestid og genindlæggelser efter fast-track hofte- og knæalloplastik. 

​Læge, ph.d. Martin Lindberg-Larsen
Forsker i fast-track revision knæ- og hoftealloplastik samt bilateral knæ- og hoftealloplastik med baggrund i Landspatientregisterstudier

Læge, ph.d. Lars Bjerregaard
Forsker i urinretention efter fast-track hofte- og knæalloplastik.

​Klinisk assistent, læge Iben Engelund Luna
Forsker i subakut funktionsniveau efter fast-track hofte- og knæalloplastik med særligt fokus på smerter efter udskrivelse.

Læge, ph.d. Viktoria Lindberg-Larsen
Forsker i postoperativt funktionsniveau, ortostatisk intolerance og immunrespons efter fast-track hofte- og knæalloplastik. 

Læge, ph.d. Silas Hinsch Gylvin
Forsker i psykiatrisk komorbiditet, samt psykofarmakologisk behandling som risikofaktor ved fast-track hofte- og knæalloplastik.

Klinisk assistent, læge Pelle Baggesgaard Petersen​
Forsker i optimering af fast-track forløb i forbindelse med hofte- og knæalloplastik.


 

Redaktør