De fleste informationer om enheden ligger på vores engelske hjemmeside. 

Formål

Enhedens mål er at kortlægge og koordinere aktuelle og fremtidige internationale sundhedsprojekter og skabe en fælles platform for videns- og erfaringsudveksling samt uddannelse inden for global sundhed. Enheden ønsker at udbrede forskning samt øge viden for sundhedspersonale i både Danmark og lavindkomstlande. Enhedens mål er ud over daglig vidensdeling at afholde seminarer og workshops, der skal fremme videndeling, forskningsformidling og uddannelse af sundhedspersonale med et globalt perspektiv.

Vision

Visionen er at bedre sundheden i lavindkomstlande/udviklingslande. Enheden ønsker at styrke samarbejdet med lavindkomstlande/udviklingslande og Rigshospitalet og herunder at indgå i projekter, der hjælper mindrebemidlede til selv at styrke deres rettighed til sundhed på en etisk forsvarlig måde.

Mission

Bidrage til bedre global sundhed via samarbejde mellem Rigshospitalet og samarbejdspartnere i udviklingslande gennem vidensudveksling, koordinering, rådgivning og vejledning.

Strategi

Det kan være svært at finde tid og ressourcer til at dele værdifuld viden og erfaringer i dagligdagen. I den henseende er en koordineringsenhed, der samler op på nedfældede erfaringer og danner grundlag for netværk værdifuld. Enheden skal også fungere som en vidensbank og netværksressource, hvor man kan henvende sig ved behov for information om området.

Enheden vil øge viden blandt sundhedspersonale i Danmark og lavindkomstlande om globale sundhedsproblemer gennem undervisning, personaleudveksling og etablering af projektsamarbejde.

Den ønsker at kunne give rådgivning og vejledning, yde koordineringsbistand, bistand til planlægning, kurser og workshops, formidling af kontakter og projekter til sundhedspersonale, andre ansatte på Rigshospitalet og studerende. 


Styregruppemedlemmer

Freddy Karup Pedersen 
Professor, dr.med.
Afdeling for Børn og Unge
Anja Poulsen 
Overlæge, Ph.​d.
Afdeling for Børn og Unge
Jesper Kjærsgaard
MD, PhD, postdoc
Afdeling for Børn og Unge
Filip Castberg
MD, PhD studerende
Afdeling for Børn og Unge
Kia Hee Schultz Dung
MD
Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn

Kontakt Enhed for Global Sundhed

Enhed for Global Sundhed

Afsnit 4072

Opgang 4, 7. sal
Juliane Maries Vej 8
2100 København Ø

Se postadresse

Tlf.: +45 3545 9871/+45 3545 3864 

E-mail: rh-globalhealth@regionh.dk