Mistanke om seksuelt overgreb mod barn

​Er du bange for, om et barn er udsat for seksuelle overgreb? Seksuelt misbrug kan defineres som inddragelse af et barn eller en ung i seksuelle aktiviteter, som det ikke kan forstå rækkevidden af eller udviklingsmæssigt ikke er parat til (Kempe, 1977).

Det er vigtigt at være opmærksom på barnets trivsel og lytte til, hvad barnet fortæller dig. Men seksuelle overgreb er kun én blandt mange mulige årsager til, at børn og unge udviser tegn på mistrivsel eller afvigende adfærd. Symptomer på, at et barn udsættes for seksuelt overgreb er ofte de samme symptomer, man ser ved generel mistrivsel eller lignende traumer. Derfor må et barns reaktioner altid ses i en helhed; er der andre omstændigheder, der kan have forårsaget adfærdsændringer hos barnet? Går forældre gennem en skilsmisse, har barnet lige skiftet skole eller mistet et familiemedlem? 

Samtidig er det vigtigt at vide, at nogle børn udsat for seksuelle overgreb kun udviser meget diffuse eller slet ingen tegn på overgreb. Mange forældre tænker helt naturligt, at deres børn da vil komme til dem, hvis der var sket dem noget. Men det er svært at fortælle sine forældre om seksuelle overgreb, både fordi det er tabuiseret og fordi barnet er bange for at gøre sine forældre kede af det. Børn ønsker at beskytte deres forældre. Ydermere har barnet måske slet ikke ord og sprog for det, der er sket dem. Det er derfor vigtigt at være opmærksom, og at turde at spørge ind, hvis et barn pludselig ændrer adfærd. Normale reaktioner efter traumatiske oplevelser kan være:

 • Manglende lyst til at foretage sig ting/besøge steder eller personer, som man ellers har været glad for
 • Man trækker sig socialt, har ikke lyst til at være sammen med venner eller deltage i sociale arrangementer
 • Lavere tolerance for belastning
 • Vrede og irritation
 • Tab af selvværd, usikkerhed
 • Tristhed, nedtrykthed og depression
 • Øget sårbarhed og større eftertænksomhed
 • Man er mere på vagt, bliver fx nemt forskrækket
 • Ændringer i søvnmønstret, samt problemer med at falde i søvn og gentagne mareridt
 • Koncentrationsbesvær og problemer med at huske
 • Selvskadende adfærd
 • Psykosomatiske klager, fx jævnlig mave- eller hovedpine
 • Svigtende appetit

Lyt til hvad barnet fortæller, og brug åbne spørgsmål (hv-spørgsmål), når du spørger ind. På den måde sørger du for, ikke at lægge ord i munden på barnet. Vis barnet tillid, og vis, at du tror på, hvad barnet fortæller dig. Anerkend det gode i, at barnet fortæller dig om det, der er svært. Hvis du vurderer, at et barn/en ung under 18 år har været udsat for et seksuelt overgreb, har du pligt til at kontakte socialforvaltningen i din kommune.

Du kan læse mere på mistanken.dk eller i Red Barnets pjece ”Når mistanken opstår” (pdf, åbner i ny fane)


Redaktør