Forskning i seksuelle overgreb på unge og voksne

​Center for Seksuelle Overgreb er et nationalt videnscenter, der har til formål at varetage videns– og erfaringsopsamling, metodeudvikling, forskning og formidling med afsæt i det arbejde som udføres i centeret.

​​

​Forskningen i centeret dækker over mange facetter af emnet seksuelle overgreb. Såvel alle de praksisrelaterede emner som karakteristika og statistik vedrørende voldtægtsofre. ​Centerets medarbejdere er derfor løbende beskæftiget med større og mindre projekter og forskning vedrørende unge og voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb. ​
Projekterne og forskningen har til formål at bidrage med viden, der kan kvalificere praksis og den fremtidige indsats indenfor rådgivning, behandling, forebyggelse af seksuelle overgreb og samarbejde med andre instanser.

Den medicinske forskning varetages af læger og sygeplejersker tilknyttet centeret og gynækologisk forskningsenhed.
Den psykosociale forskning varetages af psykologer og socialrådgivere tilknyttet centeret og Enhed for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning.Redaktør