Om videnscentret

Videnscentret i Center for Seksuelle Overgreb er et nationalt videnscenter, der forsker i og formidler viden om seksuelle overgreb på unge og voksne. Videnscentrets forskning omfatter såvel kvalitative som kvantitative forskningsprojekter.

Praksisnær forskning

Alle forskningsprojekter udspringer af de problemstillinger, vi møder i det daglige arbejde i centret. Det betyder, at den forskning, der genereres, er praksisnær. Den medicinske og sygeplejefaglige forskning foretages af læger og sygeplejersker tilknyttet centret, og den psykosociale forskning foretages af psykologer, socialrådgivere og en antropolog tilknyttet Videnscentret i Center for Seksuelle Overgreb.

Ud over forskning varetager Videnscentret også metodeudvikling og udvikler standarder, procedurer og instrukser på baggrund af nyeste forskning inden for området. 

Daglig drift og ledelse

Videnscentret er organiseret under Afdeling for Kvindesygdomme. Derudover har Videnscentret to videnscenterkoordinatorer, som også har kliniske arbejdsopgaver i henholdsvis børneteamet og unge-voksenteamet inden for det psykosociale område. Herudover indgår alle medarbejdere i Center for Seksuelle Overgreb i den forskning, der foregår i Videnscentret. 

Oplysning og formidling

Videnscentret bidrager til en bred formidling af viden om seksuelle overgreb primært gennem skriftlige produkter som artikler, kronikker og rapporter samt via undervisning og foredrag.  Videnscentret bidrager endvidere til oplysningskampagner om seksuelle overgreb og indgår i andre typer af samarbejde, der kan bidrage til oplysning og viden om seksuelle overgreb bredt i befolkningen. Herudover er videnscenterkoordinatorerne medlemmer af relevante netværk på området, herunder Forskningsnetværket mod overgreb mod børn og Voldsobservatoriet. 

Landsseminar

Videnscentret i Center for Seksuelle Overgreb afholder i samarbejde med Center for Voldtægtsofre i Aarhus landsseminarer om temaer inden for seksuelle overgreb for relevante samarbejdspartnere.

Samarbejde 

Ønsker du at indgå et samarbejde med Videnscentret i Center for Seksuelle Overgreb eller høre mere om muligheder for undervisning eller andet, skal du være velkommen til at kontakte os på: cso.rigshospitalet@regionh.dk 

Forskningsprojekter

Du kan læse mere om igangværende forskningsprojekter her: 

› Forskning i seksuelle overgreb på unge og voksne


Redaktør