​​​​​

Links

Nyttige links til offentlige og private organisationer og foreninger

Offentlige instanser og tilbud

 • Anklagemyndigheden
  Anklagemyndighedens råd og vejledning til ofre for forbrydelser, herunder voldtægt.

 • Center for Seksuelt Misbrugte Øst
  Tilbyder gratis individuel terapi, gruppeterapi, hjælp til pårørende, sociale aktiviteter og anonym chatrådgivning til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndom og ungdom.

 • Center for Voldtægtsofre, Århus 
  Ud over at tilbyde behandling, findes der et nationalt videnscenter om voldtægt. Her gennemføres forskningsprojekter med fokus på at øge den viden, der findes om voldtægt.

 • De danske Børnehuse
  De fem regionale Børnehuse står for at koordinere samarbejde på tværs af sektorer (sundhedsvæsnet, politi og kommune) i sager om overgreb mod børn og unge. Børnehusene skal inddrages for alle under 18 år, såfremt minimum to sektorer er involveret.

 • Døgnvagten
  Ved akut socialt, personligt eller familiemæssigt problem, kan du kontakte Døgnvagten i Københavns Kommune. Døgnvagten har åbent døgnet rundt alle årets dage.

 • Erstatningsnævnet
  Information om erstatning i retssager.

 • For Vild Med Dig
  Om kærestevold blandt unge. Find information om forebyggelse og hjælp eller ring eller skriv for at få rådgivning og støtte. Det Kriminalpræventive Råd står bag dette initiativ.

 • JanusCentret
  JanusCentret er et udrednings- og behandlingstilbud til børn og unge af begge køn med seksuelt bekymrende eller seksuelle grænseoverskridende adfærd samt deres familier.

 • Offerrådgivningen
  Hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser. Der findes 12 offerrådgivninger, som geografisk følger politikredsene.

 • Politi og anmeldelse af voldtægt
  Politiets egen hjemmeside om håndtering af voldtægtsanmeldelser.

 • Psykologhuset
  PsykologHuset for Børn og Unge er målrettet børn, unge under 18 år og deres familier med bopælsadresse i Københavns Kommune. Der foretages psykologisk behandling både individuelt, i grupper og familie. Desuden findes der et akut beredskab i sager som omhandler seksuelle overgreb, vold og voldsomme/traumatiske hændelser.

 • Socialstyrelsen om senfølger af seksuelle overgreb
  Viden om senfølger efter seksuelle overgreb, som kan være psykiske og sociale problemer, der viser sig i voksenlivet som følge af, at man har været udsat for et overgreb i barndommen.

 • Videnscenteret for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn
  Formidling af viden om sociale indsatser mod vold og seksuelle overgreb mod børn samt oplysning om forskellige muligheder for rådgivning alt efter om man er fagperson, pårørende eller barn/ung.

Private foreninger og interesseorganisationer

 • Dannerhuset
  Danners krisecenter hjælper kvinder og deres børn, hvis de har været udsat for vold i nære relationer. Desuden tilbyder Danner rådgivning til mennesker, der er udsat for vold, og de indsamler viden om vold i nære relationer.

 • Digitalt Ansvar
  Digitalt Ansvar er en forening, der arbejder målrettet for tidssvarende lovgivning og effektiv efterforskning af digitale krænkelser samt for mere viden og undervisning til alle om digital beskyttelse.

 • Headspace
  Hvis du er mellem 12-25 år, kan du få rådgivende og støttende samtaler hos Headspace.

 • Hjælp Voldsofre
  Hjælp Voldsofre er en landsdækkende, frivillig og uafhængig forening, der arbejder for at hjælpe og forbedre vilkårene for voldsofre.

 • Joan-Søstrene
  Joan-Søstrene tilbyder anonym rådgivning til kvinder udsat for vold, voldtægt, seksuel chikane og/eller seksuelle overgreb i barndommen. Rådgivningen kan foregå telefonisk eller ved personligt møde og drejer sig om psykologiske, juridiske og sociale aspekter af overgrebet/ene.

 • Kvisten
  Kvisten tilbyder individuel terapi, gruppeterapi, telefonrådgivning, kvindetræf og mandetræf til voksne, der har være udsat for seksuelle overgreb før det fyldte 18.år. Tilbud om terapi i Kvisten er gratis, men forudsætter medlemskab, læs mere på hjemmesiden. Tilbuddet er landsdækkende.​

 • Landsorganisation af Kvindekrisecentre
  Landsorganisation af Kvindekrisecentre er en medlems- og interesseorganisation, der arbejder for et samfund uden vold mod kvinder og børn.

 • Lev uden Vold
  Lev Uden Vold driver en national hotline, der tilbyder hjælp og rådgivning i forbindelse med vold i nære relationer og vold i familien. Hotlinen kan kontaktes af både voldsudsatte, voldsudøvere og deres pårørende. Fagprofessionelle kan også kontakte hotlinen. Desuden tilbydes samtaleforløb over telefon for voksne mænd og kvinder, der har udøvet vold i nære relationer eller er bekymret for at udøve vold fremadrettet.

 • Netværkshuset Q-værk
  I Netværkshuset Q-Værk kan du få støtte, hjælp og rådgivning af fagpersoner til at håndtere vold og dens følger. Du kan møde og dele erfaringer med andre kvinder, der er eller har været udsat for vold af en partner.

 • Red Barnet
  Red Barnet arbejder bl.a. med forebyggelse af IT relaterede seksuelle overgreb. Red Barnets rådgivningstjeneste "SletDet" hjælper med at slette og anmelde krænkende informationer, billeder og videoer på sociale medier. Der sidder rådgivere klar til at hjælpe på både telefon og chat, og man kan finde slettevejledninger på hjemmesiden. Redaktør