Links

​Nyttige links til offentlige og private organisationer, hjemmesider, mm. 

​Offentlige instanser

Private foreninger og interesseorganisationer

Internationale organisationer

Hjemmesider 

  • For Vild Med Dig
    Om kærestevold blandt unge. Find information om forebyggelse og hjælp. Det Kriminalpræventive Råd står bag dette initiativ.

Straffeloven

  • Information om straf ved sædelighedsforbrydelser finder du i Straffelovens kapitel 24.
    Straffeloven kan downloades her.


Redaktør